«

»

oct. 09 2017

La convocatòria d’ajudes a les APIMAS: hi ha moltes coses a canviar i millorar

FAPA Mallorca vol expressar la seva opinió en relació a la convocatòria d’Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions que acaba de tancar el plaç de presentació ara a començaments d’octubre. Per una banda, pareixeria que hauria de ser una molt bona notícia aquesta convocatòria perquè hauria de servir per fer més fàcil la feina de les nostres associacions i de la nostra federació i, com no podria ser d’una altra manera, ens alegram que existeixi la convocatòria i que l’administració se n’adoni de la importància de les associacions de pares i mares per al funcionament del nostre sistema educatiu. Però, tant la forma de la convocatòria, les qüestions tècniques i els moments en què es produeix fan que aquesta satisfacció estigui molt lluny de ser la que tocaria.

En primer terme resulta estrany que fins dia 16 de setembre no es publiqui aquesta convocatòria, en un període de màxima tensió d’inici de curs en relació a la feina de les APIMAs i que el plaç de presentació de la documentació per poder rebre ajuts sigui de 20 dies naturals. Hem de recordar que aquesta convocatòria no es refereix a les despeses que pugui realitzar una associació de pares i mares durant el curs 2017 / 18 sinó a les que ha realitzat durant el període del dia 1 de gener al dia 31 d’agost de l’any 2017. Allò ideal per a qualsevol associació com les nostres seria poder tenir els diners abans de realitzar les activitats però també sabem que això pareix que és molt complicat per part de les administracions públiques pels seus sistemes de control. Una altra opció també interessant és poder saber si es disposa dels diners abans de realitzar les activitats previstes. Aquest sistema no és tan difícil i ja s’aplica a la convocatòria de beques de menjador i dona una tranquil·litat a les persones i facilita la previsió de qualsevol beneficiari. Com és obvi no ha estat el cas a la convocatòria de la que estem parlant. En aquest cas ens hem trobat amb una publicació on les APIMAs han de justificar despeses ja realitzada però que ja havien fet sense la previsió de que sortís aquesta convocatòria i que, a més, no entén d’una idea tan bàsica en el món educatiu com és el curs escolar perquè només cobreix una part del període lectiu. Per poder realitzar aquestes despeses i sense tenir ni el coneixement, ni la previsió ni l’esperança de tenir una aportació per part de les administracions públiques, les associacions de pares i mares han utilitzat els seus recursos propis en la mesura d’allò necessari i d’allò possible. Això, a la pràctica, significa que només aquelles associacions que ja disposaven d’aquests diners i que no els perjudicava aquesta despesa a la seva pròpia supervivència ho han fet i això, avui en dia, no és allò més normal en el món de l’associacionisme. Per tant, aquesta convocatòria només es dirigeix realment a aquelles associacions sanejades i que, com no podria ser d’una altra manera, agrairan que estigui disponible, però no a totes aquelles associacions que, tot i voler realitzar activitats no tenen els recursos per poder dur-les a terme i que, per desgràcia, moltes vegades coincideixen amb aquells centres escolars que més ho necessitarien. Per això, pareix que no s’acompleix una regla bàsica de la nostra federació: que les ajudes arribin a aquells que les necessiten quan les necessiten i allò que es pretén universal en realitat no ho és.

En segon terme podem plantejar-nos què és el que diu la convocatòria i com existeix un sostre econòmic, de 800 euros per APIMA. Aquest sostre es basa en una previsió per part de l’administració que segons el nostre parer és equivocada i perjudicial per a les associacions que sí es presentin a aquest ajut. Amb tots els condicionants existents (1 de gener a 31 d’agost), tipologia de factures a presentar, el moment en que es presenta la convocatòria i la dificultat de fer-ho mitjançant el treball exclusivament voluntari que es realitza a les associacions de pares i mares la nostra federació preveu que el número de sol·licituds no s’aproparà a les 287 que seria el límit possible, quan es divideix l’import de la convocatòria entre 800 Euros com a màxim. Amb el redactat actual això té diferents conseqüències: si una APIMA pot justificar despeses per més de 800 euros igualment no li repercuteix perquè, tot i existir diners per part de la convocatòria, no podrà rebre més que aquesta quantitat. Això pot significar que, a més, quedin diners sense distribuir d’aquests ajuts i no és perquè no existeix la necessitat sinó perquè, com ja hem mostrat, el redactat i els condicionants fa que això sigui així. A més, aquest fet pot generar altres conseqüències en properes convocatòries, perquè com es pot justificar que es necessiten uns diners a una convocatòria del curs vinent si a la del curs anterior han sobrat diners? Depèn de com es contesti aquesta pregunta pels responsables polítics i tècnics responsables dels pressuposts, una vegada més, els afectats seran les persones que de forma voluntària dediquen el seu temps lliure a fer que l’escola sigui un lloc on els pares i mares tinguem un espai i una veu, on els pares i mares intentem que les nostres activitats s’emmarquin dins de la idea de la comunitat educativa perquè el nostre paper és important i on, tot i les dificultats, la consciència d’aquest fet és més forta que mai.

Per tots aquests motius demanem a l’administració educativa que en decisions que afecten a les famílies, que afecten a les associacions formades per famílies, es pugui escoltar la nostra veu, perquè qui millor que aquell que sap el que necessita per poder aconsellar als encarregats de fer les diferents normatives i actes administratius? Això no vol dir que volem fer el paper de l’administració, res més lluny de la realitat, sinó que volem que allò que faci l’administració sigui en positiu i pugui ser un ajut real i efectiu per a la nostra tasca.

1 ping

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>