«

»

maig 27 2020

Protocol de desescalada a l’àmbit educatiu – És l’alumnat el centre del sistema educatiu?

FAPA Mallorca vol expressar la seva opinió en relació al protocol de desescalada a l’àmbit educatiu, publicat dia 25 de maig. Aquest protocol va ser discutit a reunions prèvies i presentàrem unes al·legacions que podeu consultar en aquest document.

Com és obvi, la prioritat de la nostra Federació i de qualsevol família és la salut dels seus fills i filles. Per aquest motiu, en un primer moment, vàrem manifestar la nostra satisfacció en relació a l’existència d’un protocol aplicable al procés de desescalada i que posava per damunt de qualsevol altra circumstància la seguretat sanitària de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa, amb elements relacionats amb la salut, la higiene i totes les mesures necessàries per garantir-la al màxim. El problema va ser que, tot i l’existència d’aquests protocols de seguretat, el protocol de desescalada inicial va variar per qüestions alienes a les sanitàries. Fins i tot el mateix Conseller, el senyor Martí March, va manifestar que no es podien garantir les mínimes qüestions de seguretat amb aquest protocol elaborat per la Conselleria de Sanitat i la Conselleria, de la qual n’és titular. Com a conseqüència, qualsevol assistència de l’alumnat a les aules, malgrat fos parcial, quedava descartada.

Hem de recordar que FAPA Mallorca mai ha defensat un retorn a les aules de forma ordinària. Ens trobem en un període extraordinari en el què hem fet molts d’esforços, principalment l’alumnat, per adaptar-nos a una educació no presencial que va arribar de forma sobtada. Aprendre de bell nou a interactuar a distància, sense la proximitat dels mestres i dels seus companys, sense l’acompanyament emocional d’estar junts i poder fer feina plegats i, no oblidem’ho, en una situació de confinament estricte durant més temps que la resta de la població. Per això, sempre hem defensat, com també fan molts de mestres, que s’ha d’intentar fer algun tipus de tancament de curs, amb acompanyament emocional i de socialització per a tot l’alumnat i un acompanyament pedagògic més proper per a tot l’alumnat que ho necessiti. En canvi, el protocol definitiu només autoritza “tutories d’orientació i de matèria” als alumnes dels darrers cursos de cada etapa, individuals o en grups de 5 màxim, citats prèviament, i sense oferir, per exemple, transport escolar per a aquell alumnat que ara en fa ús i el necessitii. 

Aquest acompanyament ha de continuar durant els mesos d’estiu i, per això, la nostra crítica al programa PAE que s’acaba de publicar, malgrat consideram positiu que s’hagi ampliat a 5è i 6è de Primària, a més d’ESO. Consideram que està centrat quasi exclusivament en una vessant de reforç acadèmic, amb un número insuficient d’hores, sense l’obligatorietat de que es faci a tots els centres i, per tant, amb un alt risc que alumnat que realment ho necessiti no pugui obtenir aquest reforç. Respecte a programes d’acompanyament a altres cursos de Primària ens resulten, a dia d’avui, desconeguts. Sabem que existeixen reunions entre administracions però ens dona la impressió que no existeix realment un pla global que asseguri que arribi a tots els municipis amb una oferta suficient. 

També ens sembla obvi que aquest procés de desescalada en l’àmbit educatiu no ha anat acompassat amb el que està passant a altres àmbits. Han començat a obrir activitats productives, les persones s’han anat incorporant a la feina de forma presencial i no existeix un pla de mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral. Ja sabem, i el Conseller d’Educació ho ha dit per activa i per passiva, que la funció de l’escola és educativa però pareix que s‘oblida que segons l’Avantprojecte de Llei Educativa Balear que ell i la seva Conselleria varen presentar, “la conselleria adoptarà mesures que afavoreixin la funció educativa de les famílies, el seu suport socioeducatiu i aquelles altres que facilitin la conciliació de la vida familiar i professió (article 47). FAPA Mallorca hem exigit des del principi un pla de conciliació unit al pla de desconfinament a les nostres illes. A dia d’avui, aquest pla no existeix i la Conselleria d’Educació només ha llençat pilotes fora en aquest tema, pel que ja fa setmanes que hem demanat una reunió amb la presidenta del Govern de les Illes Balears per tractar aquest tema. 

Per una altra banda, l’anunci del Conseller d’Educació de que a la Fase III tenen previst ampliar les tutories de reforç i orientació a la resta de cursos ens sembla positiu, ja que és el que demanàvem per a la Fase II, i que fan a altres Comunitats Autònomes. Malgrat tot, insistim en que el format elegit no és l’adient per donar resposta al que l’alumnat d’aquests cursos necessita, com hem explicat al principi.

Finalment, només recordar que el propi Conseller ha afirmat que ja es comença a preparar el curs 2020/21, amb diferents escenaris possibles i amb moltes incerteses. També ha manifestat que aquest curs es prepararà amb la participació de tota la comunitat educativa. Les famílies som comunitat educativa. Les famílies exigim participar de forma activa en aquest pla d’inici del proper curs, en la seva redacció, en el seu detall, en els seus protocols i en tot allò que afecti als nostres fills i filles. Exigim que la participació s’entengui no com presentar un document ja fet i que s’ha de publicar al dia següent al BOIB i, per tant, sense marge de maniobra possible. Exigim que la participació s’entengui com prendre en consideració tots els interessos de la comunitat educativa i, especialment, el de l’alumnat que, en teoria, és el centre del nostre sistema educatiu, malgrat sovint no ho pareix.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>