Coordinació d’APIMAs

FAPA Mallorca estam convinçuts que el treball en xarxa és la única manera de poder desenvolupar de manera real i efectiva el paper de les associacions de famílies. Una xarxa activa i coordinada entre les APIMA que ajudi a millorar la feina que feim, compartir experiències i aprofitar les sinergies que es produeixen. Amb aquest objectiu vàrem engegar a finals del curs 2017-18 una prova pilot del Projecte de Coordinació d’APIMAs.

Al llarg dels anys s’han donat iniciatives de coordinació a diferents zones, amb estructura i funcionament divers. Algunes per un motiu concret que ha unit les associacions, o impulsades per persones que creuen en el potencial del col·lectiu, generalment d’àmbit municipal. Partint d’aquestes realitats i del convenciment de que només junts arribarem enfora, ens plantejam organitzar i potenciar aquestes estructures amb la intenció de donar sostenibilitat a les que ja existeixen, ampliar-les a les zones on no s’han creat i aprofitar aquesta estructura per millorar la comunicació entre FAPA Mallorca i les APIMA.

El projecte no pretén afegir tasques a les moltes que ja tenim les associacions, sinó crear canals de comunicació organitzats per ser utilitzats en els moments necessaris i de la manera que es determini.

OBJECTIUS

L’objectiu del projecte es planteja a tres nivells:

  1. Fomentar la coordinació entre les APIMA de cada zona.
  2. Crear un canal de comunicació entre les APIMA de tota Mallorca.
  3. Millorar la comunicació entre les APIMA i FAPA Mallorca.

 

DESENVOLUPAMENT

Amb la intenció de simplificar el projecte, l’eina de comunicació entre els grups prevista inicialment és un xat que se pot complementar amb un grup de correu, o el que cada grup consideri necessari. La seva idoneïtat s’avaluarà en acabar el primer curs, com tot el projecte.

Hi ha previstes dues fases, que en alguns casos seran simultànies:

  1. Crear un grup de coordinadors i coordinadores de zona amb la Junta directiva de FAPA.
  2. Promoure la creació de grups de coordinació entre totes les APIMA de cada zona, amb la participació dels coordinadors. A les zones on aquests grups ja existeixen, aquests s’aprofitaran o s’ampliaran.

Cada zona serà completament autònoma i el funcionament del seu grup el determinaran els mateixos integrants: compartir informació i experiències, realitzar consultes, proposar accions, coordinar la participació als Consells Escolars Municipals… La majoria de vegades els problemes d’una associació són els mateixos de les altres, i les solucions també seran molt semblants.

CRITERIS

Per a la proposta de zonificació inicial s’ha partit de dos criteris: el geogràfic i el d’adscripció a IES. En molts de casos són coincidents, en altres el criteri d’adscripció supera els límits geogràfics municipals, i en alguns altres es donen solapaments entre zones. La configuració final la decidiran les pròpies APIMA, de la manera que sigui més “natural” per a la seva coordinació, atenent a la flexibilitat i dinamisme necessaris.

Des de FAPA Mallorca no posam cap condició a les APIMA per formar part d’aquests grups, ja siguin federades o no, públiques, concertades o privades. L’objectiu final és que siguin prou amplis i representatitus dels centres de la zona.

COORDINADORS

Per a cada zona proposam un, o més, coordinadors o coordinadores amb les següents funcions:

  • crear el grup de zona i mantenir actualitzats els contactes.
  • informar a FAPA Mallorca del nom de les APIMA que formen el grup.
  • formar part del grup de coordinació de Mallorca, amb tots els altres coordinadors de zona i membres de la Junta de FAPA Mallorca.
  • reenviar la informació, quan ho consideri adient, del seu grup de zona al grup de coordinació i viceversa.

Els coordinadors rebran suport, si la necessiten, per a la gestió del seu grup de zona.

 

PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ

ZONES DE COORDINACIÓ ACTUALS

ZONA

ESTAT

APIMA COORDINADORA

ALCÚDIA

EN CREACIÓ

IES PORT D’ALCÚDIA

ANDRATX

EN FUNCIONAMENT

CEIP ELS MOLINS

INCA

EN CREACIÓ

MARRATXÍ

EN FUNCIONAMENT

IES MARRATXÍ

MANACOR

EN FUNCIONAMENT

CEIP MOLÍ DE’N XEMA

POLLENÇA

EN FUNCIONAMENT

CEIP COSTA I LLOBERA

RAIGUER NORD

EN FUNCIONAMENT

CEIP SON BASCA

SINEU

EN FUNCIONAMENT

CEIP NADAL CAMPANER

PALMA LLEVANT

EN CREACIÓ

PALMA NORD

EN FUNCIONAMENT

IES SON PACS

Si estau interessats en coordinar algun grup nou o formar part d’un existent, emplenau el següent formulari o enviau un correu a suport @ fapamallorca.org

Estic interessat/da en:

APIMA (obligatori)

Municipi (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Persona de contacte (obligatori)

Telèfon

Comentari

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: