QUI SOM

[Contacta]

FAPA MALLORCA és una organització plural, progressista, sense ànim de lucre i independent que té com a objecte:

  • Promoure la constitució d’associacions de pares i mares d’alumnes en els centres docents públics, concertats i privats i promocionar la seva participació efectiva en el si de la comunitat escolar.
  • Ostentar la representació de les associacions de pares i mares d’alumnes que la integren davant els organismes públics, en relació als problemes que les afectin i facilitar-les la informació, col•laboració i assistència de que es disposi.
  • Recaptar, obtenir, classificar i difondre informació general o especialitzada relativa a l’àmbit d’actuació.
  • Vetllar per la millora de la qualitat de l’ensenyament.
  • Promoure tot tipus d’ajudes que puguin facilitar i millorar l’educació
  • Promoure i organitzar activitats, cursos, serveis d’estudi, programació, assistència tècnica, gestió especialitzada, i quants altres aconsellin les circumstàncies de cada moment
  •  Estimular les relacions entre les associacions de pares i mares d’alumnes del seu àmbit territorial i de la resta de l’Estat Espanyol.
  •  Incorporar-se a Associacions i Organismes d’àmbit territorial superior al seu, dedicades a finalitats similars.

FAPA Mallorca és membre de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA Balears) i de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA)

FAPA Mallorca té representació als següents organismes i entitats:

Junta Directiva

Presidenta Gloria Ferrer IES J.M. Thomàs Palma
Vicepresident Albert Lobo CEIP Rafal Vell Palma
Secretari Toni Fullana CEIP Son Ferriol Palma
Tresorer Manuel Cáceres CEIP Establiments Palma
Interventora Teresa Lagar CEIP Gaspar Sabater Palmanyola
Vocals Catalina Cebrián CC Es Liceu Marratxí
Tina Fernández IES Son Pacs Palma
Vocals assessors Cristina Conti
Helena Inglada
Vicenç Rodrigo
Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: