QUI SOM

[Contacta]

FAPA MALLORCA és una organització plural, progressista, sense ànim de lucre i independent que té com a objecte:

  • Promoure la constitució d’associacions de pares i mares d’alumnes en els centres docents públics, concertats i privats i promocionar la seva participació efectiva en el si de la comunitat escolar.
  • Ostentar la representació de les associacions de pares i mares d’alumnes que la integren davant els organismes públics, en relació als problemes que les afectin i facilitar-les la informació, col•laboració i assistència de que es disposi.
  • Recaptar, obtenir, classificar i difondre informació general o especialitzada relativa a l’àmbit d’actuació.
  • Vetllar per la millora de la qualitat de l’ensenyament.
  • Promoure tot tipus d’ajudes que puguin facilitar i millorar l’educació
  • Promoure i organitzar activitats, cursos, serveis d’estudi, programació, assistència tècnica, gestió especialitzada, i quants altres aconsellin les circumstàncies de cada moment
  •  Estimular les relacions entre les associacions de pares i mares d’alumnes del seu àmbit territorial i de la resta de l’Estat Espanyol.
  •  Incorporar-se a Associacions i Organismes d’àmbit territorial superior al seu, dedicades a finalitats similars.

FAPA Mallorca és membre de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA Balears) i de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA)

FAPA Mallorca té representació als següents organismes i entitats:

 

Junta Directiva

President Vicenç Rodrigo IES Sureda i Blanes
Vicepresidenta Cristina Conti CC Aula Balear
Secretari Albert Lobo CEIP Rafal Vell
Tresorer Verónica Martínez CC Es Liceu
Vocals Gloria Ferrer IES J.M. Thomàs
Elisa Pons IES Sant Marçal
Vocals assessors Helena Inglada
Miquel Àngel Guerrero

 

 

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: