Llegim en Família – Documentació

Aquesta pàgina és d’ús intern per a l’equip coordinador del projecte Llegim en Família.

Google Drive que centralitzarà tota la documentació del projecte i documents i enllaços de consulta. L’equip coordinador té permisos per crear i modificar els documents.

A la carpeta _PROJECTE hi trobarem, entre altres coses:

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: