Menjadors Escolars

L’alimentació saludable i els aprenentatges que hi estan associats són elements molt importants per a la salut i l’educació de les persones, i aquests són dos dels pilars fonamentals que ocupen i preocupen a les famílies vers els seus fills i filles. Als centres educatius hi trobam uns espais on conflueixen aquests dos elements a uns espais on els alumnes, els docents i les famílies hi tenim molt a dir i fer: els menjadors escolars.

A la Jornada sobre Menjadors Escolars (Alaró, octubre 2018) va quedar palès que és imprescindible que les famílies, mitjançant les associacions de pares i mares d’alumnes, tenguin un paper actiu en la gestió del menjador escolar dels nostres fills i filles. Aquest paper se pot exercir de diverses maneres, sempre mitjançant la comissió de menjador i amb la gestió, directa o indirecta, del servei de menjador per garantir la seva qualitat i el manteniment del seu projecte educatiu.

Com a resposta a aquesta necessitat se va decidir iniciar una xarxa d’APIMAs interessades en millorar el menjador del seu centre educatiu i la creació d’un grup de treball per compartir experiències, dubtes i dur a terme iniciatives de millora. Aquesta xarxa vol ser un projecte, compartit entre tots els que ens interessa el benestar dels infants i joves, per millorar aquests espais i desenvolupar tot el seu potencial com a eines educatives i de salut.

Si estau interessats en formar-ne part emplenau el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.