SERVEI DE SUPORT DIGITAL

Des de l’aparició de la pandèmia COVID-19, les habilitats en el món digital i en línia s’han convertit en una necessitat en tots els àmbits. Això ha afectat de manera molt sensible a moltes entitats que no havien realitzat encara un procés de digitalització suficient. A més, l’exigència de les administracions públiques del compliment del que especifica la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que obliga a totes les entitats jurídiques a relacionar-se amb l’Administració electrònicament, ha fet que moltes entitats no poguessin realitzar certs tràmits i accedir a subvencions, que les són imprescindibles per al seu funcionament.

Per tot això, la regidoria d’educació de l’Ajuntament de Palma ofereix a les AFA de Palma un servei de suport i acompanyament en tots els tràmits telemàtics que heu de fer habitualment:

  • aconseguir el certificat digital
  • presentar subvencions
  • tràmits mitjançant el registre digital
  • actualització  de dades al registre d’associacions, etc.