Llegim en Família

lef_logoales

lef_nom

Què és?

Perquè?

Com?

Què feim?

Qui som?

twitter-icon @LlegimEnFamilia  facebook-icon facebook.com/LlegimEnFamilia

Programa d’acompanyament a les famílies a la lectura

 

Què és?lef_nom

Llegim en Família vol ajudar els pares i mares a millorar l’èxit educatiu dels seus fills i filles.

El programa parteix de la idea de què els pares i mares podem ajudar molt els nostres fills i filles simplement adquirint o millorant l’hàbit lector de la família.

Mitjançant el lideratge i la implicació de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) perseguim tres objectius bàsics:

 1. ÈXIT ESCOLAR – promoure l’èxit escolar des de l’entorn familiar amb el foment de la lectura per plaer de tota la família.
 2. PARTICIPACIÓ de les famílies – els pares i les mares són una part activa en l’educació dels seus fills i filles, en aquest sentit el programa cerca fomentar i millorar la implicació i participació de les famílies tant a l’àmbit escolar i com al familiar.
 3. INTEGRACIÓ de les APIMA – Activar i millorar la integració de les associacions de pares i mares amb els centres, amb la realització de projectes conjunts i de manera coordinada.

 

Per què?lef_llegir

Perquè els nins lectors neixen de famílies lectores.

O al manco, ajuda molt.

No hem d’explicar que la lectura és fonamental per millorar la comprensió lectora, i que tots els estudis i estadístiques senyalen aquesta com un indicador fonamental en l’èxit educatiu. Però el que sí cal explicar a les famílies és que aquests mateixos estudis mostren una relació directa entre l’ambient lector a la família i la puntuació a les proves de competències dels alumnes. Per això ens permetem la generalització de dir que de famíles lectores neixen nins lectors.

Més enllà de la millora en el rendiment escolar dels nostres fills i filles, el plaer de la lectura i els seus beneficis és prou motiu i justificació perquè qualsevol família llegeixi.

 

Com?lef_nom

Proximitat, flexibilitat i treball en xarxa.

El programa s’ha dissenyat des d’un principi perquè sigui realitzat per les APIMA i els centres, perquè qui es dirigeixi a les famílies pertanyi al seu entorn més proper i conegut.

Per això mateix, perquè la seva efectivitat sigui major, no es tracta d’una iniciativa universal sinó dirigida específicament a cada comunitat educativa. La flexibilitat per adaptar-se a la realitat de cada lloc és molt important, i aquí cada comunitat educativa, que coneix el seu entorn concret, hi té un paper imprescindible.

Famílies, associacions, docents, biblioteques, llibreries, centres culturals, ajuntaments… tots hi estam implicats i tots ens sortirem beneficiats. El treball en xarxa entre tots els agents implicats en l’animació a la lectura és un eix fonamental per avançar en el nostre objectiu.

Es proposaran periòdicament materials de difusió (consells, recomanacions, articles…) per fer arribar a les famílies i activitats diverses (xerrades, conferències, concursos…)  per realitzar en el centre educatiu.

Els participants tendran el suport del programa per adaptar aquests recursos a les seves necessitats i particularitats, així com per realitzar altres activitats de forma coordinada amb el centre.

La primera fase del programa, desembre 2014, es centra en fer difusió del programa i dels seus objectius entre els centres de Primària. Les APIMA adherides compten amb un material inicial de consells per llegir a casa i recomanacions de lectures.

Com participar?

Els centres o APIMAs interessades en participar del programa han de sol·licitar la seva adhesió amb el següent formulari i  Llegim en Família es posarà en contacte per concretar les següents passes.

  APIMA (obligatori)

  Municipi (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Persona de contacte (obligatori)

  Telèfon

  Comentari

   

   

  Què feim?lef_nom

  Una proposta d’activitats del programa i, el que és més important, totes les iniciatives de les APIMA.

  >> Consulta amb detall les activitats que us oferim <<

  Difusió

  Recomanacions de llibres – per Nadal, Sant Jordi i per a l’estiu.

  Material informatiu – Relacionat amb la lectura, activitats (llibreries, biblioteques, fires…), dificultats de lectura…

  Xarxes Socials – difusió d’activitats del programa, de les APIMA i d’altres relacionades amb la lectura.

   Xerrades

  Lectura i Èxit Escolar – La lectura i la comprensió lectora com un indicador clau en l’èxit educatiu. Què podem fer les famílies per millorar l’hàbit lector dels nostres fills i filles?

  Privilegi o necessitat? Judici (interessat) a la lectura literària – Miquel Rayó * – Avantatges (i algun inconvenient) de la capacitat de llegir. Singularitzar la lectura entre altres aptituds necessàries per a l’èxit escolar. La lectura literària com un espai d’oci en llibertat.

  Llibres imprescindibles per a infants i joves – Miquel Rayó * – Presentar i comentar clàssics (i obres actuals) de literatura infantil i juvenil de lectura imprescindible. Orientar sobre recursos a l’abast per conèixer aquestes obres.

  (*) Xerrades organitzades pel Col·legi de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears i impartides per Miquel Rayó, escriptor i pedagog.

   Activitats

  Taller de Contacontes – Nati de Grado – Quines estratègies i recursos tenim per contar contes als nostres fills i filles i apropar-los a la lectura, com a vertaders contacontes. Acabarem amb una sessió conjunta amb infants,
  mares i pares.

  Les APIMA fan activitats i projectes relacionats amb la lectura, és el nostre objectiu fer-ne difusió i compartir-les perquè tots en poguem aprendre i, perquè no?, copiar-nos les idees 😉

   

  lef_quisomlef_nom

  Llegim en Família som tots els que volguem treballar plegats per aconseguir els objectius del programa.

  El programa està format per les APIMA adherides al programa, un equip coordinador, assessors i entitats col·laboradores (associaciones, biblioteques, llibreries, empreses…)

  APIMAs adherides - Primària

  MunicipiCentre educatiuCorreu electrònic 
  ALARÓCEIP PERE ROSSELLÓ OLIVERapimapererossello@gmail.comFacebook
  ANDRATXCEIP ES VINYETapma.esvinyet@gmail.comapmaesvinyet.wordpress.com
  ARIANYCEIP ARIANY
  ARTÀCEIP NA CARAGOLamipaceipnacaragol@gmail.comamipanacaragol.cat
  BUNYOLACEIP BUNYOLAapimamestrecolom@gmail.comapimabunyola.wordpress.com
  CALA RATJADACEIP S'AUBAampasauba@gmail.comFacebook
  CALVIÀCEIP SES ROTES VELLESampasesrotes@hotmail.comceipsesrotesvelles.com
  CAMPANETCEIP LLORENÇ RIBERapima_campanet@hotmail.com
  CAMPOSCEIP JOAN VENY I CLARtallersfamiliars@gmail.com
  COSTITXCEIP NADAL CAMPANER ARROMamipaceipnadalcampanerarrom@gmail.com
  FELANITXCC SANT ALFONSapimasantalfons@gmail.comapimasantalfons.blogspot.com - Facebook
  FELANITXCEIP INSPECTOR JOAN CAPÓjoancapofelanitx.cat
  FELANITXCEIP MIGJORN CAS CONCOSamipacasconcos@gmail.comFacebook
  INCACEIP PONENTampacpponent@gmail.comcpponent.net/amipa
  INCACEIP MIQUEL DURAN I SAURINAampaceipmiquelduranisaurina@gmail.comampamiquelduran.blogspot.com
  LLUBÍCEIP DURAN ESTRANYamipacpduranestrany@gmail.comFacebook
  LLUCMAJORCEIP SA MARINAapimaceipsamarina@gmail.comapimasamarina.net - Facebook
  LLUCMAJORCEIP URBANITZACIONS
  MANACORCEIP MOLÍ DE'N XEMAapimaceipmolidenxema@gmail.com
  MANCORCEIP MONTAURAapimaceipmontaura@gmail.com
  MARRATXÍCEIP SES CASES NOVESamipasescasesnoves@hotmail.esceipsescasesnoves.hol.es
  MARRATXÍCC ES LICEUamipa@esliceu.comesliceu.com/lescola/amipa/ - Facebook
  MARRATXÍCEIP NOVA CABANAamipaceipnovacabana@gmail.com
  MARRATXÍCEIP GABRIEL JANER MANILAamipajanermanila@gmail.com
  MONTUÏRICEIP JOAN MAS I VERDmontuiriamipa@gmail.commontuiriamipa.blogspot.com.es
  MARRATXÍCEIP COSTA I LLOBERA - PÒRTOLpresidenciaamipa@gmail.com
  PALMACEIP ES PIL·LARÍapimaespillari@gmail.comapimacppillari.wordpress.com
  PALMACEIP PRÀCTIQUESamipa.annexa.magisteri@gmail.comamipaannexamagisteri.blogspot.com - Facebook
  PALMACC AULA BALEARaulabalearapima@gmail.comaulabalear.org/APIMA - Facebook
  PALMACEIP GÈNOVAapimagenova@gmail.comapimacpgenova2012.blogspot.com
  PALMACEIP M. COSTA I LLOBERAamipa.miquelcostaillobera@gmail.comcpmiquelcostaillobera.net/amipa
  PALMACEIP SON CANALSamipaceipsoncanals@gmail.comcpsoncanals.blogspot.com.es
  PALMACEIP RAFAL VELL
  PALMACEIP Mª ANTÒNIA SALVÀ - SON SARDINAinfo.apasonsardina@gmail.com
  PALMANYOLACEIP GASPAR SABATERapimagasparsabater@hotmail.comapimagasparsabater.blogspot.com.es - Facebook
  PETRACEIP JUNÍPER SERRAamipapetra@gmail.com
  POLLENÇACEIP JOAN MASamipajoanmas@yahoo.esapimajoanmas.org - Facebook
  POLLENÇACEIP COSTA I LLOBERAampacostaillobera@gmail.comapimacostaillobera.org - Facebook
  PUIGPUNYENTCEIP PUIG DE NA FÀTIMAbiblioteca@ajpuigpunyent.net
  S'ILLOTCEIP TALAIOTapimatalaiot@gmail.comwww.cptalaiot.org
  SA COMACEIP PUNTA DE N'AMERamipapuntadenamer@gmail.comceippuntadenamer.org
  SA POBLACEIP VIALFASapimavialfas@gmail.com
  SA POBLACEIP SON BASCAapima.sonbasca@gmail.com
  SANT JOANCEIP SON JUNYapimacpsonjuny@hotmail.es
  SANT LLORENÇCEIP MESTRE GUILLEM GALMÉSamipamestreguillemgalmes@gmail.comFacebook
  SANTA EUGÈNIACEIP MESTRE GUILLEMETamipamguillemet@gmail.comapimamestreguillemet.blogspot.com - Facebook
  SENCELLESCEIP CA'N BRILeducaciobril@gmail.com
  SINEUCEIP RODAMILANSamiparodamilans@gmail.comamiparodamilans.blogspot.com - Facebook
  VILAFRANCACEIP ES CREMATapimaescremat@gmail.comceipescremat.cat

  APIMAs adherides - Secundària

  MunicipiCentre EducatiuCorreu electrònic
  CAPDEPERAIES CAPDEPERAapimaiescapdepera@gmail.com
  ESPORLESIES ESPORLESampaiesesporles@gmail.com
  PALMAIES SUREDAapa.sureda@gmail.com
  PALMAIES J.M.THOMASapimajmthomas@gmail.com
  PALMAIES J.M.LLOMPARTapimaiesjmllompart@gmail.com
  SANTA MARIAIES SANTA MARIAamipaiessantamaria@gmail.com

  Equip coordinador

  Nom 
  Mercè Cabot
  Cristina Conti
  Catibel de la Fuente
  Miquel Àngel Guerrero
  Helena Inglada
  Marga Janer
  Jordi Rosselló
  Mar Rayó (assessorament)
  Guida Al·lès (assessorament)
  Miquel Rayó (assessorament)

   

  Llegim en Família – Activitats

  Amb l’objectiu de fer conscients els pares i mares de la seva importància en la creació de l’hàbit lector dels nostres fills i filles, des de Llegim en Família posam al vostre aquestes activitats, xerrades i tallers, i us encoratjam a dissenyar les vostres pròpies. Podeu fer la sol·licitud de les actvitats enviant un missatge …

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – Nadal 2016

  Us feim alguns suggeriments de lectures per a aquestes vacances de Nadal. Les festes de Nadal són una ocasió perfecta per regalar llibres tant als infants com als adults, aprofitem-la i gaudim del llibres junts. Comptam amb la col·laboració de l’Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament (ISCOD-UGT) i el seu programa Solidaritza’t! Famílies per una …

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – Sant Jordi 2016

  El proper 23 d’abril es celebra Sant Jordi, Dia Internacional del Llibre a molts de països, i una ocasió perfecta per compartir i difondre la importància de lectura i de Llegir en Família. Vos adjuntam algunes novetats i suggeriments de lectures de Llegim en Família. Aquesta vegada hem comptat amb la col·laboració d’ISCOD i el seu programa …

  Veure pàgina »

  El conte convidat – Llegim en Família

  EL CONTE CONVIDAT UNA PROPOSTA QUE PERMETRÀ ALS NINS I NINES DE POLLENÇA PARTICIPAR EN LA CREACIÓ D’UN CONTE COL·LECTIU FINS A FINALS DE JULIOL Què és? Són quatre maletes viatgeres, diferents segons l’edat, en les què trobaràs les bases per anar creant un conte entre tots i totes. Cada conte està apadrinat per un …

  Veure pàgina »

  EL CONTE CONVIDAT – RESERVA

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – Estiu 2016

  El curs s’acaba i amb les celebracions i els comiats donam pas a l’estiu, no volem deixar passar la darrera ocasió per recordar-vos la importància de la lectura dins la família. És una època ideal per  posar en pràctica tot el que hem parlat les xerrades i als tallers de contacontes. Vos adjuntam algunes novetats …

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – Nadal 2015

      La tasca del foment de la lectura dins la família que vos proposa el programa té distints nivells i moments: Amb el simple fet d’adherir-vos al programa i donar-lo a conèixer a les famílies ja feim donant la primera passa, la més important. Només amb la difusió ja estam “removent consciències” i llençant …

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – Sant Jordi 2015

  El proper 23 d’abril és Sant Jordi, Dia Internacional del Llibre a molts de països, així que ja tenim l’excusa perfecta per tornar a parlar de la importància de Llegir en Família. Per Sant Jordi els llibreters organitzen fires i activitats al voltant de les novetats editorials, pel que hem cercat algunes d’aquestes novetats per …

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – desembre 2014

  Fer arribar el missatge del programa no serà una feina senzilla, necessitarem explicar-ho molt i insistir moltes vegades. Una línia de treball serà l’enviament de material informatiu i de difusió periòdicament, per recordar a les famílies la importància de la lectura i al mateix temps aportar-los alguna cosa de valor. Hem volgut començar amb un …

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – dades APIMAs

  S’està carregant…

  Veure pàgina »

  Llegim en Família – Calendari

  Veure pàgina »

  Segueix-nos

  Rep els articles nous al teu correu-e: