PROJECTES

Entre els objectius de FAPA Mallorca, un dels més importants és donar suport a vosaltres, les APIMA, perquè pogueu desenvolupar les vostres tasques de la millor manera possible. Això és pot fer de diferents maneres, amb el suport directe per resoldre els vostres dubtes, potenciant la formació de les juntes o treballant per millorar les condicions en les quals heu de dur a terme les vostres tasques.

Una de les línies de treball que els darrers anys estam potenciant són els projectes, entesos com a eines que ens permeten:

  • desenvolupar un tema durant diversos cursos,
  • aprendre plegats i millorar les activitats i resultats,
  • fer crèixer la xarxa de col·laboradors i obtenir recursos externs,
  • generar un impacte positiu sobre la comunitat, ja sigui la pròpia del nostre centre com sobre tota la societat,
  • millorar la imatge de les APIMA i posar en valor la nostra tasca.

Aquests són els projectes en els què treballam, propis o en col·laboració, i als que us animam a col·laborar, enriquint-los amb la vostra participació i experiències.

SOLIDARITATMotxilles Solidàries

Motxilles Solidàries i Cap infant sense jugueta

Les APIMA treballam per a l’educació dels alumnes, i això són els fills i filles de tots. Volem una escola de qualitat, equitativa i inclusiva, però no sempre és possible. Per molt que treballem a l’escola, la realitat familiar de cada alumne no és la mateixa, i la diferent situació socio-econòmica de les famílies fa molt difícil treballar per aquesta escola equitativa i inclusiva.

Així, la vessant solidària de les associacions agafa ara un paper més important que mai: no podem esperar que els alumnes s’eduquin igual si les condicions en les què arriben són tan diferents.

Les campanyes anuals de recollida de juguetes per Nadal i la de recollida de motxilles i material escolar a final i principi de curs, en col·laboració amb l’ONG Antics Solidaris, intenten pal·liar en certa mesura aquestes desigualtats, al mateix temps que ens ofereixen l’oportunitat de treballar i reflexionar amb els nostres fills i filles, i amb la nostra comunitat, sobre les desigualtats, les seves causes i solucions.

Desenvolupem la vessant solidària de les associacions, una experiència molt enriquidora per a tots!!

FERYA – Famílies en Xarxa i Activeslogo_ferya

La nostra tasca com a APIMA cada vegada és més exigent i el nostre paper com a representants de les famílies implica una gran responsabilitat en diferents àrees. Però més que una dificultat, aquest fet és un repte, una oportunitat per aprendre i crèixer.

El programa FERYA, en col·laboració amb IREFREA (Institut Europeu d’Estudis en Prevenció), treballa l’empoderament de les associacions, capacitant-nos perquè actuem de manera més eficaç per assolir els nostres objectius. Entenem l’empoderament com “el procés en el qual les persones col·laboren per aconseguir canvis en les seves comunitats, exercint més poder i influència sobre els temes que els importen”.

Amb la gestió dels riscos que afecten als nostres fills i filles com a fil conductor, es cerca crear una xarxa de pares i mares disposats a liderar canvis en les seves associacions, aconseguint una major visibilitat i activitat en tots els àmbits.

Cada vegada som més son més  les associacions que ens adonam del gran potencial que temin els pares i mares per exercir més poder i influència sobre els temes que els importen, el nostres fills. Es el nostre dret i la nostra responsabilitat participar activament i col·laborar en la prevenció dels riscos que afecten els nostres fills, com una responsabilitat col·lectiva, participant tant en la detecció dels problemes com en la forma d’abordar-los.

El programa FERYA, en col·laboració amb IREFREA (Institut Europeu d’Estudis en Prevenció), té l’objectiu de capacitar a les juntes, d’aprofundir en la seva gestió interna i treballar estratègies de col·laboració en xarxa per prevenir els riscos que afecten als nostres infants i adolescents.

Cada vegada son més les associacions que coneixen i treballen en aquest programa.

No perdis l’oportunitat de conèixer-lo!

Sol·licita una xerrada gratuïta, per donar-lo a conèixer als teus pares i mares. És el nostre moment!

LLEGIM EN FAMÍLIAlogo_llegim_2016

Programa d’acompanyament a les famílies a la lectura

Aquest projecte, un programa de foment de la lectura dins la família dissenyat i gestionat per FAPA Mallorca, parteix de la idea de què els pares i mares podem ajudar molt els nostres fills i filles simplement adquirint o millorant l’hàbit lector de la família.

Ningú qüestiona la importància i els beneficis de la lectura, per a qualsevol edat, però específicament pel que fa als joves i el seu rendiment escolar. Al mateix temps tots els estudis destaquen la importància de la família en l’adquisició de l’hàbit de la lectura, de la lectura per plaer. Així, des de Llegim en família ens proposam treballar amb les famílies la seva implicació en el creixement dels seus fills i filles com a lectors, partint d’una premissa bàsica: els adults hem de llegir. O dit d’una altra manera: si a casa tenim un ambient lector, si ens veuen llegir, si som una família lectora, ajudarem els nostres fills a ser lectors.

Mitjançant el lideratge i la implicació de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) perseguim tres objectius bàsics:

  1. Promoure l’èxit escolar des de l’entorn familiar amb el foment de la lectura per plaer de tota la família.
  2. Fomentar i millorar la implicació i participació de les famílies tant a l’àmbit escolar i com al familiar.
  3. Activar i millorar la integració de les associacions de pares i mares amb els centres, amb la realització de projectes conjunts i de manera coordinada.

Coneix el programa, únic i novedós a Mallorca, d’acompanyament a les families a la lectura per plaer!

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: