«

»

nov. 15 2019

EL PRESSUPOST PER ALS AJUTS DE MENJADORS ENGUANY TORNA A SER INSUFICIENT

Des de FAPA Mallorca i les federacions de Menorca, Eivissa i Formentera, integrades a COAPA BALEARS, volem denunciar que, malauradament, les nostres pors han esdevingut realitat. Si al curs 201872019 varen ser 3.270 famílies les que quedaren excloses dels ajuts de menjador per manca de pressupost, enguany han estat 3033, la Conselleria ha esgrimit la mateixa excusa que el curs passat: “puntuació insuficient”. Una falsedat per intentar amagar una manca de previsió als càlculs del pressupost 2019-2020, no és la puntuació el que és insuficient, la documentació presentada per aquestes famílies avala la seva necessitat i dret a l’hora que compleixen els requisits exigits a la convocatòria, és el pressupost el que és insuficient.

Recordem que aquest curs, la Conselleria, a petició del col·lectiu 0-3 i COAPA ha inclòs a l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels ajuts individuals de menjador, incrementant la dotació pressupostària en 900.000 €, a proposta del sector 0-3 amb el suport unànime del Parlament, per fer front a les noves sol·licituds. 

Fa un parell de dies advertírem de la possibilitat que això passes, els nostres comptes no ens quadraven, si l’any passat  mancaren 1.036.590 € per poder fer front al pagament de l’ajuda a tots els que complien els requisits, com seria possible que enguany s’hi pogués fer front amb un augment de tan sols 900.000 €?  Tenint en compte el dèficit pressupostari del què veníem i la incorporació del cicle 0-3, i, a més a més, quan tots som ben conscients que any rere any el nombre d’alumnes augmenta a les nostres illes i sent així era molt previsible que el nombre de sol·licituds augmentés significativament. 

L’any passat les sol·licituds varen ser 7.145, enguany han estat 9.185, 2.040 sol·licituds més, i el nombre de famílies més necessitades s’ha incrementat en 312. Un augment que és una evidència més de la precarietat econòmica en què viuen un gran nombre de famílies a les nostres illes, perquè la crisi econòmica lluny de marxar ha deixat famílies més precàries i això té conseqüències que cal minimitzar i pertoca al conjunt de les administracions posar solucions. L’escola és un dels marcs privilegiats per a la compensació de desigualtats a la infància. L’equitat ha de ser un objectiu prioritari al nostre sistema educatiu.

No és admissible de cap manera que el 33,02% de famílies que han fet la sol·licitud i compleixen els requisits no rebin una ajuda econòmica que dista molt de ser el total de la despesa per aquest concepte, recordem que l’ajuda és d’un 70% per a les famílies més necessitades i de entre el 50 i el 30% segons la puntuació va baixant. Tot i així, en molts de casos possibilita a les famílies arribar a fi de mes i fer possible la conciliació laboral. 

L’any passat COAPA BALEARS ja va exigir que s’incrementés la quantia de la partida pressupostària per tal que l’ajuda arribés a totes les famílies que en tenien dret i necessitat. La nostra demanda no va ser atesa i avui ens trobem amb el mateix problema.

És per això que, amb més fermesa que mai exigim que no es perpetuï més aquesta injustícia, la mateixa convocatòria diu: “el servei escolar de menjador és avui dia una prioritat i, per això, és necessari convocar ajuts de menjador…” Donam per suposat que si és una prioritat convocar-los, deu ser també prioritari concedir- los a qui compleixi els requisits. 

És  urgent que s’ampliï  la dotació pressupostària dels ajuts de menjador del curs 2019-2020, que seria com a mínim de 970.000,00 € per poder pagar l’ajuda a totes les famílies que han quedat injustament excloses. De fet, aquest increment ja es contempla a la  convocatòria oficial: “en qualsevol cas, aquesta partida es pot incrementar per modificació pressupostària per tal de disposar de més recursos per aquesta finalitat”.

Així mateix, exigim que la dotació pressupostària pel curs 2020-2021 sigui realista i arribi als 4.600.000 €, contemplant la possibilitat d’augment si es donés el cas que la dotació no fos suficient per atendre les sol.licituds que complissin  els requisits, com ha passat aquest curs. 

Finalment no podem oblidar tampoc l’exigència del pagament immediat, abans d’acabar l’any 2019, dels ajuts concedits. A dia d’avui existeix una demora només atribuible a la pròpia administració que no ha de repercutir de forma negativa a les famílies beneficiàries. 

Una societat com la nostra no hauria de permetre abocar a milers de famílies a una crisi perpètua, i fem una crida al conjunt de les administracions perquè facin un veritable esforç per revertir aquesta situació, començant per compensar les desigualtat socials des de la infància. És un deure moral que implica a tota la nostra societat.

2 pings

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: