«

»

nov. 15 2018

El cas dels ATE’s: una problemàtica que encara no es troba solucionada

FAPA Mallorca vol comentar una de les darreres notícies aparegudes als mitjans de comunicació en relació a l’atenció a la diversitat i les seves problemàtiques https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/10/falta-auxiliares-deja-clase-alumnos/1027134.html.
Com és ben sabut el tema dels ATE’s no és la primera vegada que és comentat per part de la nostra Federació però esperem i desitgem que sigui la darrera vegada que sigui necessària fer una reclamació en aquest sentit.
Podem recordar que els ATE’s (Auxiliars Tècnics Educatius) són un personal present als centres educatius i que s’encarreguen de l’atenció més individualitzada a aquell alumnat amb necessitats educatives especials i que justificadament necessiti aquesta atenció. Així, la presència d’aquests professionals ve a demanda dels centres educatius per poder donar la millor atenció a un alumne en concret que, sense aquesta atenció, veuria dificultada la seva inserció dins del sistema educatiu i el seu dret a l’educació. Aquesta demanda és posteriorment valorada per part de la Conselleria d’Educació i, per desgràcia, no sempre de forma favorable. Encara a dia d’avui hem de recordar que centres com el Camilo José Cela varen viure a inici de curs una falta de personal en relació a les seves necessitats o com les reclamacions del CEE de Son Ferriol encara no han estat cobertes en la seva totalitat.
Durant aquesta legislatura s’han fet passes en relació a aquest personal com l’equiparació de les seves jornades per poder atendre en el seu horari complet dins de l’escola als infants o l’homologació de la seva titulació per poder accedir a fer feina. Però, també volem posar damunt de la taula que altres demandes no han estat encara aconseguides en la seva totalitat. La necessitat d’una millor formació per a tots aquests professionals només s’ha plasmat en una formació de tipus voluntari i que no sempre ha tingut una aplicació pràctica real. La necessitat de que el personal que faci feina als centres educatius depengui de forma directa de la Conselleria d’Educació seria un altre exemple que, en el cas que comentem és evident. Les prioritats del departament de Funció Pública, del qual depenen els ATE’s no són les mateixes que les prioritats d’un centre educatiu i això origina problemes que haurien de poder ser evitats. Així, la necessitat de cobrir les baixes del personal de la forma més ràpida possible hauria de ser una d’aquestes prioritats que, en aquest cas i en molts d’altres, no s’acompleix. Cada dia que una persona es troba de baixa implica un dia on un o més infants es troben desatesos d’una necessitat reconeguda per part de la pròpia administració educativa. Cada dia que una persona disposa d’una dia de lliure disposició (un dret que té com a treballador/a) en un dia lectiu implica que aquell infant no tindrà l’atenció que necessita i, si tot això, no es supleix amb altre personal especialitzat podem arribar al cas que sigui la pròpia família que hagi de sacrificar el seu temps per poder donar aquesta atenció al seu fill o filla.
Una part d’aquests problemes, com hem vist, són producte de dependre de més d’una Conselleria del propi Govern. És tan difícil aconseguir que els treballadors dels centres educatius depenguin del mateix organisme públic? És tan difícil aconseguir una normativa que reguli que hi ha baixes de personal més prioritàries i que, per tant, s’han de cobrir de forma immediata per evitar un cas d’indefensió? És tan difícil plantejar que l’atenció a aquells infants més vulnerables sigui prioritària per a la Conselleria d’Educació? És tan díficil pensar que tot aquell infant que ho necessiti sigui atès de la millor manera possible, amb els recursos oportuns i sense que les famílies hagin de reclamar contínuament pels seus drets? Esperem que no sigui tan difícil i que arribem a aconseguir que tots els infants del nostre sistema educatiu estiguin en igual d’oportunitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: