«

»

set. 06 2017

La mesa de diàleg permanent amb les famílies: la reforma necessària per ser una nova via per a fer sentir la veu de les famíliest en igualtat d’oportunitats

FAPA Mallorca ha conegut per la seva publicació al BOIB de dia 2 de setembre nova redacció del Decret 43/2017, de dia 1 de setembre, pel qual es regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears. Recordem que aquesta mesa de diàleg és un òrgan col·legiat d’informació, estudi, discussió i seguiment dels assumptes que afecten qüestions pròpies del sistema educatiu de les Illes Balears, a fi de facilitar un apropament més gran entre l’Administració i els pares i mares o tutors legals de l’alumnat.

Així aquest òrgan venia a ser la via principal d’interlocució entre les famílies i l’administració educativa. Això sí, la nostra federació va manifestar el seu desacord amb alguns dels punts del decret que regulava el seu funcionament, principalment en relació a la seva composició. Com pareix obvi un òrgan de consulta i discussió ha de poder servir per realment escoltar, per part de l’Administració, a aquells sectors socials que es trobin representats, en aquests cas les famílies. Però, l’anterior redactat del Decret creava una situació paradoxal que era que en el màxim òrgan de diàleg amb les famílies aquestes no eren la majoria, sinó que aquesta majoria que aprovaria aquelles reflexions, aquells documents, aquelles conclusions que emanessin de la mesa de diàleg, l’Administració podia imposar el seu criteri. Això ens va crear un cert malestar i la percepció de que aquest òrgan es podia convertir en un espai de diàleg de sords on allò que importés realment era fer la fotografia del diàleg però sense diàleg real. Per aquest motiu varem traslladar la nostra preocupació a l’administració educativa i varem esmenar el text original del Decret. Així, amb el nou redactat l’Administració reconeix que es fa necessari equilibrar la representació dels membres d’aquesta Mesa de Diàleg per assegurar que l’intercanvi d’informació, el debat i la col·laboració entre representants de diferents àmbits es duen a terme de manera equitativa i que en el cas que el nombre de direccions generals de la Conselleria d’Educació i Universitat sigui superior al de federacions i confederacions de pares i mares de l’alumnat, s’ha d’incrementar el nombre de representants de les federacions i confederacions de pares i mares, d’acord amb la representativitat de cada federació, fins a superar en un membre com a mínim el nombre de direccions generals de la Conselleria d’Educació i Universitat.

. D’altra banda, atès el fet insular d’aquesta comunitat autònoma, s’han d’articular mecanismes que facilitin l’assistència de tots els membres a les reunions, els quals consisteixen a concedir una indemnització econòmica per desplaçament i manutenció als membres residents en una illa diferent d’aquella on es convoqui la reunió. Aquestes modificacions eren imprescindibles, segons el nostre criteri, per acomplir amb les funcions encomanades a aquesta Mesa de diàleg i que són les següents: Emetre informes, facultatius i no vinculants, en relació amb els projectes de disposicions normatives amb caràcter general que elabori la Conselleria d’Educació i Universitat en matèria educativa, a petició de la direcció general encarregada de la tramitació de l’expedient. Fer un seguiment dels assumptes que afecten l’àmbit educatiu de les Illes Balears i fer-ne la proposta corresponent a la Conselleria d’Educació i Universitat. Proposar l’adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l’ensenyament i fer-ne el seguiment. La nostra Federació té la ferm intenció d’aconseguir que aquestes funcions es facin realment efectives i, per tant, d’aconseguir que la veu de les famílies també es pugui fer sentir a aquells àmbits formals de diàleg amb l’Administració, igual que també ho fem als òrgans on tenim representació com el CEIB o el Consell Escolar de Mallorca, perquè la visió de les famílies és imprescindible per millorar el nostre sistema educatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: