«

»

abr. 19 2024

PLA PILOT D’ELECCIÓ DE LLENGUA

FAPA Mallorca ja hem expressat a la Conselleria d’Educació, així com al Consell Escolar de les Illes Balears o al Consell de Mallorca, el nostre rebuig a l’anomenat pla pilot d’elecció de llengua, igual que la majoria d’entitats de la comunitat educativa, pel següents motius:

  1. El pla no està no està justificat pedagògicament ni amb cap estudi o informe previs que avalin la idoneïtat de les mesures que planteja, el seu disseny no ha comptat amb experts pedagògics ni lingüístics ni compta amb el consens de la comunitat educativa.
  2. En cap moment es justifica que mitjançant la lliure elecció de llengua per part de les famílies per augmentar les hores en castellà es pugui “garantir la competència comunicativa plena i equivalent en les dues llengües oficials en acabar els ensenyaments obligatoris”, una responsabilitat del sistema educatiu que recull la Llei d’Educació de les Illes Balears, 1/2022.
  3. Les dades de competències lingüístiques dels darrers anys mostren que els resultats a 6è de Primària són superiors en castellà que en català, el que justifica que el model lingüístic actual, que potencia el català com a llengua minoritzada.
  4. El plantejament del pla contradiu la normativa educativa quan posa la voluntat particular d’algunes famílies per sobre del projecte lingüístic de centre, que ha d’estar justificat en “variables contextuals”, en dades reals i objectives del seu entorn socio-lingüístic per definir l’ús de les dues llengües cooficials.
  5. La seva aplicació implicarà una segregació d’alumnes segons la llengua triada per les seves famílies, en contra de l’article 135.1.d) de la Llei d’Educació de les Illes Balears, que determina que no es pot separar l’alumnat per raons de llengua. Cal remarcar que la proposta de desdoblament del grup classe en algunes assignatures per raons de llengua és igualment segregació lingüística, i no és equiparable als desdoblaments actuals per raons pedagògiques.
  6. El pla perjudicarà especialment a l’alumnat nouvingut, les famílies dels quals previsiblement triaran principalment el castellà, dificultant l’assoliment de les competències en català i minvant les seves oportunitats acadèmiques i laborals futures.
  7. No està justificat destinar una dotació de 60M € únicament per als centres que participin voluntàriament, quan existeixen necessitats urgents sense cobrir i quan la millora de les competències lingüístiques és una obligació de tots els centres, segons la Llei d’Educació de les Illes Balears, 1/2022 estableix que “la responsabilitat del sistema educatiu de garantir que al final del procés de l’ensenyament obligatori tots els alumnes siguin competents per emprar amb correcció i fluïdesa les dues llengües oficials, tant oralment com per escrit” (art 3.1.j).
  8. La implantació del pla, amb informació poc clara i deixant la responsabilitat de la seva aplicació a cada centre educatiu, causarà conflictes a les escoles entre la comunitat educativa, que perjudicarà la tasca dels docents i la qualitat educativa a la qual tot l’alumnat en té dret.

Per tot això, demanam la retirada del Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua i la creació d’un grup de treball, format per representants de la comunitat educativa i experts lingüístics, per fer una anàlisi de les necessitats lingüístiques de l’alumnat de tots els centres educatius i dissenyar un pla, fonamentat en evidències científiques i pedagògiques, per millorar la competència lingüística d’ambdues llengües oficials de tot l’alumnat de les Illes Balears.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>