«

»

set. 02 2022

AJUTS PER A DESPESES AFAs 2021-22

Des d’avui està disponible el tràmit per sol·licitar els  ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les associacions d’alumnes (AA), convocatòria publicada al BOIB núm. 114 de data 30 d’agost de 2022.

Els ajuts s’atorgaran per les despeses realitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

Si al vostre centre hi ha Associació d’Estudiants els podeu avisar perquè se puguin beneficiar dels ajuts que es troben a la mateixa convocatòria.

Aquí podeu consultar les bases de la convocatòria i en destacam algunes informacions importants:

REQUISITS –IMPORTANT

 1. Les APIMA han d’estar legalment constituïdes.
 2. Estar inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears.
 3. Estar inscrites en el cens de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 4. Les sol·licituds només es poden fer mitjançant el tràmit telemàtic de la Seu electrònica, identificant-se amb el certificat digital de l’associació. Vos tornam a compartir el tutorial per a l’obtenció del certificat digital i fer els tràmits al Registre d’Entitats i a la Conselleria d’Educació si s’escau.

TERMINIS i JUSTIFICACIÓ

 • SOL·LICITUDS i DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: de l’1 de setembre a l’11 d’octubre de 2022.

QUANTIA DELS AJUTS I CRITERIS

 • Es poden presentar despeses subvencionables (*) que s’hagin produït  entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.
 • Si demanau ajuts al vostre Ajuntament, teniu en compte que les despeses presentades no es poden solapar a les dues sol·licituds.
 • En una primera fase, els ajuts seran d’un màxim de 512,24€ per APIMA.
 • En una segona fase se repartirà el crèdit sobrant entre tots els sol·licitants que superin els 512,24 € justificats, de forma proporcional i atenent primer als sol·licitants que gestionin menjador escolar.
 • Les despeses subvencionables (*) s’hauran de justificar tal i com s’indica al punt 11 de la Resolució, en el mateix tràmit de la sol·licitud.

SOL·LICITUDS

En el tràmit telemàtic s’han d’adjuntar els documents següents:

 1. Relació de les despeses de funcionament i de les activitats objecte de subvenció (*) de l’associaciódel període de la subvenció. (Annex 2)
 2. Compte justificatiu, declaració responsable de la realització de les activitats i despeses realitzades, de la veracitat de les dades presentades, de la custòdia dels documents originals de despeses, ingressos, cobraments i pagaments, de la posada a disposició dels òrgans de control de l’Administració dels justificants esmentats i compromís de col·laboració amb l’Administració per comprovar la veracitat de les activitats i justificació presentada si s’escau. (Annex 3)
 3. Memòria de les despeses de funcionament i criteri (Annex 4).
 4. Relació de justificants imputats amb llista numerada dels documents justificatius (Annex 5); aquest document s’ha de lliurar en format de full de càlcul i en format PDF firmat digitalment
 5. Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries o certificat bancari (Annex 6).

(*) DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a la natura de l’activitat subvencionada, que és el suport i el manteniment d’associacions de pares i mares d’alumnes. Entre altres despeses, són subvencionables les següents:

 • Despeses de material fungible, fotocòpies.
 • Despeses de telèfon i altres mitjans de comunicació.
 • Despeses de lloguer del local.
 • Despeses d’energia.
 • Despeses de premsa, revistes i altres publicacions.
 • Despeses de comissions bancàries i de gestoria.
 • Assegurances.
 • Quotes de les federacions.
 • Activitats de formació i activitats programades.
 • Despeses administratives.
 • Despeses relatives a la protecció de dades i prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

(*) No són despeses subvencionables les despeses socials o protocol·làries: àpats de les persones assistents, dietes, etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>