«

»

nov. 06 2013

ASSEMBLEA DE BATLES – INTERVENCIÓ

Atesa la importància de la convocatòria de  l’Assemblea de Batles de Mallorca, on es debatrà la moció de suport a la comunitat educativa, FAPA Mallorca ha sol·licitat intervenir per fer sentir la veu de les famílies.

FAPA Mallorca ha demostrat el seu legítim interès pel conflicte educatiu que viu la nostra comunitat autònoma i que transcendeix la vida quotidiana i municipal, de la qual els batles i les batlesses són el referent de la proximitat amb la ciutadania.

Atès el Codi Ètic de bon govern i transparència del Consell de Mallorca, que recorda durant tot el seu articulat la necessitat i l’objectiu de que “els ciutadans puguin tenir amb aquesta administració unes relacions fluïdes i estables que estimulin la participació ciutadana” i molt especialment al punt 4.4 on s’atorga, a les associacions inscrites al Registre de participació ciutadana, la possibilitat d’intervenir a l’ordre del dia.

Per tot això, les APIMA han fet arribar als seus batles la peticions perquè defensin el nostre sistema educatiu, demà estan previstes a molts de municipis lectures públiques d’aquestes declaracions i FAPA Mallorca ha sol·licitat intervenir a l’Assemblea de Batles i Batlesses per transmetre l’extraordinària preocupació per la situació que viu l’educació dels nostres fills i filles.

És el nostre dret i és el nostre deure.

2 comments

 1. Madre

  Como madre y miembro de la comunidad educativa, considero que este escrito es mejorable y los últimos 4 puntos no tienen en cuenta todas las opiniones. Les detallo mis comentarios sobre cada punto para que consten y puedan tenerlos en consideración.

  DECLARACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA ALS BATLES I BATLESSES

  Les APIMA de [nom_del_municipi] reclamam al nostre Batle, sr./sra. [nom_del_batle], que que defensi la següent declaració a l’Assemblea de Batles de Mallorca de dia 8 de novembre:
  Aquesta Assemblea de Batles, que representa a la ciutadania dels municipis de Mallorca, insta al Govern de les Illes Balears a atendre les demandes de la comunitat educativa per acabar amb aquest conflicte educatiu i establir les bases per a un sistema educatiu estable i de qualitat.
  Per això, reclama:
  • Que la Conselleria d’Educació obri una negociació real amb totes les entitats de la comunitat educativa per posar les bases de la millora de l’educació a les Illes Balears.

  Me parece muy bien que fomenten el diálogo con todas las entidades de la comunidad educativa y animo a las mismas a que hagan propuestas constructivas y promuevan un trato equitativo para todos. Propongo además que incluyan una versión de los documentos y la página web en las dos lenguas oficiales para fomentar el respeto y facilitar el entendimiento de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa.

  • La reducció de les ràtios i la dotació dels centres educatius amb les plantilles necessàries per garantir una educació de qualitat i l’atenció individualitzada als alumnes.

  Fantástico, la idea me parece muy bien, pero no sé si habrá medios a corto plazo para duplicar el número de colegios y el número de docentes para conseguir, por ejemplo aulas de 13 alumnos.

  • La substitució de les baixes dels docents en un temps inferior als cinc dies lectius.

  Y si pueden ser inmediatas, mejor que mejor.

  • L’atenció de les necessitats educatives i socials de l’alumnat, assegurant les ajudes necessàries i la conciliació de la vida laboral de les seves famílies (beques, menjadors escolars, llibres de text, activitats extraescolars, serveis complementaris, etc.)

  Sin duda alguna, toda propuesta para mejorar y conciliar será bienvenida.

  • El foment de la cohesió i la participació de la comunitat educativa, especialment de les famílies, en la gestió i funcionament dels centres educatius, com recull la Constitució Espanyola.

  En este punto, creo que primero tienen que mejorar las AMIPAS, porque no están teniendo en cuenta a muchos de los padres que representan. Considero que no es correcto que me convoquen para ponerme delante del ayuntamiento para defender una educación pública de calidad, sin adjuntarme este documento, donde ponen en primer lugar los puntos con los que todo el mundo está de acuerdo, pero según se ve al final de este documento, acaban pidiendo la retirada del TIL, con lo que muchos no estamos de acuerdo.

  • Un Pla de Formació dels Docents, adaptat a les noves necessitats del sistema educatiu, i un Pla de Formació per a les Famílies, per millorar la seva capacitació i habilitats parentals.

  También me parece bien.

  • El suport necessari a les APIMA, que estan suplint les mancances de l’administració amb gran esforç personal i econòmic.

  También me parece bien, aunque espero que el soporte no se destine a patrocinar autobuses para el transporte de algunos padres, o a facilitar la distribución de agendas escolares con símbolos infiltrados, sino al beneficio directo del servicio a los alumnos.

  • La suspensió de l’aplicació del Decret-Llei de Tractament Integrat de Llengües i la preparació d’un Pla d’ensenyament de Llengües dissenyat amb arguments acadèmics i amb el consens de tota la comunitat educativa.

  Tengan en cuenta que hay muchos padres, miembros de la comunidad educativa, que estamos a favor del TIL, y no queremos su retirada. Considero que es un plan de enseñanza de lenguas que tiene muy en cuenta tratos equitativos y la necesidad de reforzar el inglés.

  • La retirada del tràmit la Llei de Símbols, que censura i coarta la llibertat d’expressió.

  Otra clave del conflicto. El que se presente un lazo con la bandera catalana en las fachadas de los colegios, y no se incluyan las banderas propias, da una imagen de exclusión absoluta. El mensaje que yo percibo es: nos gusta solo el catalán. Omiten otras banderas y coartan las libertades de los demás excluyéndolos.

  Si los colegios quieren poner banderas, que pongan las representativas, es decir: La bandera de Baleares, la de España y la de Europa. Luego cada uno en su casa que ponga la que quiera.

  • La modificació del Projecte de Llei de Convivència, des de l’actual plantejament repressor cap a un plantejament de resolució de conflictes.

  He mirado el proyecto de 54 páginas y me gustaría que me ayudaran a encontrar los planteamientos que consideran represores.

  • L’anul•lació de qualsevol expedient disciplinari obert durant aquest conflicte, per restaurar la calma que necessita la comunitat educativa.

  Con este conflicto he vivido en primera persona la confusión de la libertad con el libertinaje. Las leyes están para algo y su incumplimiento no puede quedar impune. Si las personas expedientadas no están de acuerdo con el mismo deberán recurrir a título personal. Ni les conozoco ni dispongo de información objetiva de cada caso para pedir personalmente la anulación de sus expedientes.

 2. Jaume

  Me sembla perfecte, però deman que a la vista de les pròximes vagues per part de la comunitat educativa, no me tornin demanar mai més deixar de dur als meus fills a l’escola.
  Els docents estan a n’el seu dret de vaga, però amb totes les consequències i fora trampes.

  Moltes gràcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>