«

»

juny 23 2022

Els nous currículums i el seu calendari

Aquests darrers mesos, al Consell Escolar de les Illes Balears, CEIB, hem estat revisant els esborranys dels nous currículums segons la nova llei educativa, LOMLOE, que ha elaborat la Conselleria d’Educació, a partir dels currículums estatals. Aquests currículums fan una aposta decidida per una formació centrada en el desenvolupament de les competències, que és desitjada i benvinguda per la gran majoria de la comunitat educativa, i que implica canvis substancials i significatius en els continguts, noves matèries, mètodes pedagògics, horaris, estructura del procés d’ensenyament-aprenentatge i la seva avaluació.

Al plenari del CEIB d’ahir es votaven els informes dels currículums d’Educació Infantil i d’Educació Primària, amb les consideracions dels consellers i conselleres, que s’enviarà a la Conselleria d’Educació. Alguns consellers i conselleres representants de les famílies vàrem votar en contra de l’informe que s’ha elaborat i vàrem presentar un vot particular per considerar que el calendari previst és inaplicable i que, a més, impedirà realitzar amb èxit els canvis i les millores que es pretén. Al mateix temps, proposam l’ajornament de la implantació d’aquest decret fins l’aplicació d’un pla de formació extens i suficient o, en el seu cas, un desenvolupament pactat amb la comunitat educativa que permeti garantir l’èxit de la introducció dels canvis que impliquen els nous currículums.

No ens oposam, en cap cas, al fons ni als objectius que persegueixen els nous currículums i valoram la feina feta per l’equip de la Conselleria en la seva elaboració, així com la realitzada pels consellers i conselleres, entre els que ens comptam, durant la seva revisió. Precisament, per la seva importància, hem considerat necessari manifestar als organismes oficials la nostra preocupació per a l’èxit de la seva implantació i les conseqüències que tendrà per a tot l’alumnat.

Concretament, manifestam que:

  1. El calendari d’aplicació previst per al curs 2022/2023 no permet garantir una aplicació dels canvis previstos amb suficients garanties.
  2. Els i les docents i els equips directius s’hauran d’enfrontar a tots aquests canvis amb moltes incerteses i sense la suficient i necessària formació per adaptar la seva tasca, tant a l’aula com a nivell de claustre, metodologia i els recursos dels que disposaran. La formació realitzada fins el moment, malgrat l’esforç de tots i totes, ha estat insuficient i sense un període d’aplicació pràctica per al seu complet assoliment.
  3. Els materials de suport i didàctics, com els llibres de text i altres, no han pogut ésser adaptats de manera adient ja que les editorials ho han fet amb poc temps i amb esborranys estatals posteriorment modificats. D’igual manera els docents no han tingut temps real per elaborar el seu propi material en condicions òptimes.
  4. Venim de tres cursos molt complicats marcats per les mesures de contenció de la pandèmia i que els centres i docents actualment estan realitzant un gran esforç formatiu en digitalització i metodologies inclusives.

Per tot això, començar un procés de canvi de tal magnitud i importància en un escenari com el descrit fa perillar l’èxit de la seva implantació. Les conseqüències de tot això les sofrirà principalment l’alumnat, el qual haurà de viure un aprenentatge ple d’incerteses i experimentacions que, en cap cas, desitjam. I no podem oblidar els i les docents, actors imprescindibles per a l’èxit educatiu, els quals s’enfrontaran a unes condicions de feina que no els permetran assolir els seus objectius de manera satisfactòria, a més de la frustració i desgast personal i professional que els pugui ocasionar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>