«

»

set. 21 2018

FAPA Mallorca vol recordar que amb l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials no s’han d’escatimar recursos: el cas dels ATE

FAPA Mallorca vol expressar la seva preocupació en relació a les informacions que es publiquen als mitjans de comunicació referents a l’atenció a la diversitat i, en especial, de la insuficient dotació d’ATE’s en alguns centres especialment en el cas del CEIP Camilo José Cela.

Com bé hem dit moltes altres vegades l’atenció a la diversitat hauria de ser una de les prioritats del nostre sistema educatiu perquè si no ho fos ens trobaríem amb infants i famílies en una situació de desprotecció i de pèrdua de drets, a més d’un fet injust i contrari a qualsevol principi d’igualtat.

L’atenció a la diversitat té diferents potes i distints professionals s’encarreguen d’ella dins del sistema educatiu: AL (atenció lingüística), PT (professorat terapèutic), orientadors i orientadores i un llarg etcètera i una de les figures que hi formen part és la del ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu). Recordem que aquests treballadors i treballadores fan una funció individualitzada i que la pròpia Conselleria d’Educació defineix de la manera següent: donen suport i col·laboren en l’atenció a 4 l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). En relació amb l’alumnat de NEE, presten assistència i formació en les activitats de la vida diària que no pugui fer per ell mateix (higiene personal, vestir-se, menjar, desplaçar-se i d’altres necessitats assistencials); col·laboren en l’atenció i cura de l’alumnat dins l’aula, en els canvis d’aules o serveis d’aquest alumnat i en la vigilància en els esbarjos i sortides, sempre sota la responsabilitat del personal docent. Així mateix, i sempre en absència d’alumnat amb NEE, desenvolupen la tasca amb la resta de l’alumnat. En relació amb el personal docent, faciliten informació rellevant al tutor o a la tutora relacionada amb els aspectes que treballen, col·laboren amb el tutor o tutora en la relació amb les famílies i participen en el desenvolupament de l’adaptació curricular individualitzada. En relació amb el centre educatiu, participen en l’elaboració del pla d’actuació anual de l’equip de suport i mantenen una coordinació estable amb aquest equip i amb el personal docent implicat en cada cas.”

Per tot això és de sentit comú que la tasca d’aquest tipus de professional és bàsica per atendre de forma individualitzada a aquell alumnat que té més dificultats i que, en el cas de que no puguin atendre de forma correcta a aquell infant els seus drets es poden veure vulnerats.

Així, estem assistint a una sèrie de notícies en relació a la falta de personal per atendre correctament als infants o la impossibilitat de que aquest personal pugui realitzar totes les tasques necessàries en un centre que es troba catalogat com prioritari per a alumnes amb dificultats motòriques i, per tant, és un centre de referència.

La nostra Federació té molt clar que el dret a l’educació és bàsic i primordial i que els treballadors i treballadores també tenen els seus drets laborals reconeguts i que l’encarregada de garantir aquests drets és l’Administració Pública. Si falta personal per atendre a tots els alumnes amb necessitats educatives és la Conselleria d’Educació i, en concret, la Direcció General de Comunitat Educativa, l’encarregada de trobar solució a aquest problema i incrementar la plantilla allà on sigui necessari. Si la qüestió és que no tot el personal adscrit a un centre educatiu pot realitzar plenament les seves funcions per qüestions justificades segons els seus drets laborals és la Conselleria d’Educació l’encarregada de suplir aquestes tasques no realitzades amb la contractació de personal que supleixi que aquesta mancança. I si la qüestió és que en casos concrets i especials, com és el de l’atenció individualitzada, el que s’ha de fer és perfilar les places per assegurar que la persona que realitza aquesta atenció tingui tots els requisits i capacitats necessàries per desenvolupar-la correctament també és tasca de la Conselleria d’Educació fer aquesta tasca administrativa. Mentrestant no es faci tota aquesta tasca aquells que estan patint la ineficàcia de l’administració són els infants i les famílies, és el centre educatiu que ha de gestionar uns recursos humans insuficients o limitats i és, en definitiva, la igualtat i la justícia en el nostre sistema educatiu. Davant d’això, reclamem una solució immediata i satisfactòria per als infants i les seves famílies i que s’eviti que, en el futur, es puguin produir casos semblants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>