«

»

jul. 11 2017

La importància de les reserves d’alumnat NESE al procés d’escolarització

  FAPA Mallorca vol expressar la seva preocupació per la recent sentència judicial que ha obligat a la Conselleria a renunciar a la seva pretensió de reservar un determinat número de places NESE per grup fins al període extraordinari de matricula de setembre. Aquesta reserva consisteix en que tots els centres es troben obligats a no cobrir totes les seves places i, per tant, a acceptar un determinat número d’alumnes que els enviarà l’oficina d’escolarització i que tenen la categoria de ser NESE (alumnat necessitats específiques de suport educatiu). Dins d’aquesta categoria s’engloben diferents tipologies de necessitats però una molt important seria la d’aquell alumnat que té dificultats d’accés a l’idioma de l’ensenyament de les nostres escoles.

Aquesta reserva de places era un dels instruments bàsics que tenia la Conselleria d’Educació per aconseguir, en la mesura del possible, un repartiment equitatiu de l’alumnat NESE i, específicament, de l’alumnat nouvingut. Hem de recordar un fet que diferencia a la nostra comunitat de la resta de l’Estat espanyol, que és que som la única comunitat autònoma on augmenta la població escolar de manera continuada durant els darrers cursos acadèmics i, a més, aquest augment, enlloc de frenar-se es troba en període ascendent. Així, ens trobem amb més alumnes que mai a les nostres aules i una part cada vegada més significativa d’aquest alumnat no s’incorpora al sistema en l’etapa infantil sinó a qualsevol altre punt de l’etapa educativa i s’incorpora fora dels períodes ordinaris de matricula en qualsevol moment al llarg del curs, en un fenomen unit indisociablement al del nostre mercat laboral.

L’escolarització d’aquest alumnat genera diversos problemes: el primer és que, fins fa molt poc, la majoria d’ells es matriculaven a uns centres molt concrets de forma majoritària, no sempre amb un augment de la dotació de recursos d’atenció a la diversitat en aquestes escoles i instituts i, per una banda, dificultant la tasca que ja es duia a terme per poder atendre a aquest nou alumnat i, per una altra banda, creant nous guetos escolars. El segon problema és que ens trobem en un sistema de centres sostinguts amb fons publics que es diferencien per titularitat pública o privada, però que a nivell d’escolarització haurien de regir-se per la mateixes regles, però la realitat ens diu que això no és així en el procés d’escolarització. I, no hem de deixar de destacar, com a tercer problema , que dins de qualsevol de les xarxes, tant la pública com la sostinguda amb fons públic, el repartiment tampoc no és igualitari. Així, dos centres de la mateixa xarxa, tant en l’ensenyament públic com en l’ensenyament concertat, que es poden trobar al mateix carrer fins i tot, no tenen la mateixa realitat perquè aquest repartiment no s’ha fet de manera distributiva igualitària.

Aquesta distribució desigual fa que uns centres es trobin estigmatitzats, que hagin de dedicar més recursos a solucionar els problemes que altres centres no tenen i, per tant, es quebranta el principi d’igualtat d’oportunitats de tots els alumnes que és un dels pilars del nostre sistema educatiu.

  Sabem que la Conselleria d’Educació està fent feina per aconseguir aquest repartiment més igualitari i per poder efectuar un repartiment de l’alumnat nouvingut de manera més equitativa mitjançant els acords d’escolarització municipals que ja podem trobar a municipis com Inca o Manacor i que, com a federació estem disposats a fer la feina als Consells Escolars Municipals, al Consell Escolar de Mallorca i al propi Consell Escolar de les Illes Balears per aconseguir que l’escolarització sigui més equilibrada a totes les nostres illes. També sabem que sense eines com la reserva de l’alumnat NESE aquesta tasca serà encara més difícil però això no vol dir que no la intentem fer perquè sabem que si el nostre propi sistema educatiu no és just difícilment aconseguirem que la nostra societat ho sigui.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: