«

»

març 14 2018

La mesa de diàleg permanent de les famílies: un òrgan de discussió necessari i que ha de tenir un paper actiu

FAPA Mallorca va participar dilluns dia 12 de març a la primera reunió de la nova Mesa de diàleg permanent de les famílies amb la Conselleria d’Educació. A aquesta trobada es va constituir novament aquest òrgan després de les rectificacions normatives realitzades arran de les propostes de la nostra federació i les de les altres illes perquè l’antiga constitució de la mesa donava una majoria a l’administració pública en detriment de la representació de les famílies. Amb la nova constitució són els representants de les famílies els que tenen aquesta majoria com creiem necessari en un òrgan d’aquest tipus. A la mesa de diàleg permanent tenim representació les diferents Federacions de pares i mares de cadascuna de les nostres illes, la nostra confederació interinsular (COAPA), les associacions d’ensenyament privat i concertat, membres de reconegut prestigi del món educatiu, amb veu però sense vot i l’administració educativa.

  L’origen d’aquesta mesa és la reivindicació per part de les famílies d’un organisme estable, amb reunions periòdiques i amb representació plural i diversa per poder discutir amb l’administració educativa d’aquells temes que afecten a les famílies. Recordem que existeixen òrgans similars per parlar de condicions laborals amb els treballadors públics (la mesa sindical) o de qüestions d’organització amb els responsables dels centres educatius (la mesa de directors) i que un pilar bàsic de la comunitat educativa com són les famílies també teníem el dret de tenir aquesta estructura més enllà de les reunions o trobades que es puguin organitzar tant com a federacions com APIMA’s amb les administracions públiques quan tenim propostes, reclamacions o queixes.

  A la reunió vàrem poder arribar a diferents acords i es varen realitzar aportacions i crítiques constructives a diferents projectes de normativa. Hem de reconèixer la bona predisposició per part de la Conselleria d’Educació a escoltar i fer-nos partíceps d’aquestes reglamentacions i, a la vegada, la millor predisposició per part de les famílies a fer un bon ús d’aquesta participació i a fer-la real i útil. El model lingüístic que ha de guiar les accions de l’administració educativa, el model d’acollida de l’alumnat nouvingut, el marc legal i de recursos que faci possible una millor atenció a la diversitat a les nostres escoles, la manera d’ajudar mitjançant ajuts a les associacions de pares i mares que realitzen tasques de voluntariat desinteressat i altres varen ser alguns dels punts a tractar. Vàrem estar d’acord en idees com la necessitat de que l’atenció a l’alumnat nouvingut sigui prioritària en la destinació dels recursos econòmics i de personal, de que es posi en marxa el procés per poder fer més flexible l’estructura organitzativa dels primers cursos de l’ESO per fer més fàcil el pas entre Educació Primària i Educació Secundària o la necessitat de que la Conselleria pugui respondre de forma directa a les APIMA’s, a les famílies i a les Federacions en trobades presencials que es puguin començar en breu temps. Però, a la vegada, també vàrem tenir discrepàncies com per exemple, en el model d’ajuts a les associacions de pares i mares, que encara es limitarà a subvencionar a aquelles associacions que ja tenien els recursos per poder realitzar les activitats que han fet i no en ajudar a promocionar a aquelles APIMA’s que tenen més dificultats o en el model d’ajuts de menjador que, tot i els canvis realitzades en el model de convocatòria, que permet saber per endavant si tindràs l’ajut o no (un canvi realitzat a instàncies de la nostra Federació en convocatòries anteriors) o l’increment del pressupost encara ara es vincula a un índex de pobresa i exclusió social i s’allunya molt d’una mesura de conciliació de la vida familiar i laboral real.

  Per tot això, donem la benvinguda a aquest nou òrgan, esperem i desitgem que serveixi per allò que té establert i que, per tant, les famílies puguem fer sentir la nostra veu i que l’administració pública escolti les nostres propostes i reclamacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: