«

»

maig 15 2018

Les quotes que paguen les famílies: s’ha de complir la normativa i sancionar als centres que no la segueixen

FAPA Mallorca vol reflexionar en relació a la notícia apareguda aquest diumenge en relació a les quotes que es cobren a les famílies http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/05/13/educacion-subira-conciertos-centros-garantizan/1312767.html.

Hem de recordar que aquesta situació ja ha estat denunciada amb anterioritat per part de la nostra Federació com un dels elements que directament afecten a les famílies i que podien generar desigualtats contràries al principi d’igualtat d’oportunitats bàsic al nostre sistema educatiu. Creiem que aquest tema sigui pres en consideració per part de la Conselleria d’Educació és una bona notícia perquè és la primera vegada que es fa però també valorem que posar el tema damunt la taula no és sinó el principi d’un procés que si no es realitza deixarà les coses exactament igual que com estem.

La pròpia administració educativa és l’encarregada de fixar les aportacions que han de realitzar les famílies als centres educatius i que sempre tindran un caràcter voluntari. Reproduïm aquí les instruccions de funcionament de centre per al curs 2017/18 aplicables tant a centres públics com a centres privats concertats:

Amb relació a la gestió econòmica dels centres, els preus màxims corresponents a les aportacions dels alumnes per a activitats escolars són els següents:

Educació secundària obligatòria: 38 €.

Batxillerat: 38 €.

Formació professional bàsica: 38 €.

Cicles formatius de grau mitjà: 53 €. En cas de matrícula per mòduls, es divideix aquesta quantitat pel nombre de mòduls que hi ha al curs.

Cicles formatius de grau superior i ensenyaments artístics: 91 €. En cas de matrícula per mòduls, es divideix aquesta quantitat pel nombre de mòduls que hi ha al curs.

Formació professional a distància: 10 €/mòdul.

Aquestes aportacions tenen caràcter voluntari, d’acord amb l’article 88 de la Llei orgànica 2/2006. En el cas que un centre vulgui augmentar els preus, ha d’obtenir l’autorització de la Secretaria General, tal com s’indica en els apartats 5.3 i 5.5 de les Instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris.

Així, ens trobem amb una regulació establerta d’obligada aplicació i que qualsevol modificació ha d’obtenir la prèvia autorització de la Conselleria d’Educació i ha d’estar justificada de forma suficient.

La realitat ens diu el contrari. Aquesta informació no sempre està a disposició de les famílies. Alguns centres educatius confonen de forma premeditada voluntarietat amb obligatorietat. Els augments de les aportacions es realitzen sense la prèvia autorització administrativa. Les quotes es justifiquen segons finalitats que no són justificables realment perquè són serveis d’obligat compliment. Aquests pagaments extraordinaris són un element de classificació d’alumnat o de restricció d’accés a determinats centres educatius (si una família no pot permetre’s pagar unes quantitats que se’ls han presentat com a obligatòries no triarà aquell centre, fent una selecció negativa de tipus social entre l’alumnat possible).

La pregunta a tenir en consideració és què fem a partir d’ara? Ja sabem que les famílies pateixen una situació que és il·legal i injusta. Ja sabem que no totes les famílies tindran, per tant, les mateixes oportunitats quan en teoria sí hauria de ser així. És el moment d’actuar per part de l’administració pública. No fa falta esperar a que les famílies actuïn com a denunciants sinó que es pot actuar d’ofici. El departament d’Inspecció Educativa és l’òrgan que té encomanada la funció de supervisió i control dels centres docents d’ensenyament no universitari i, per tant, aquell encarregat de poder actuar quan es troba una situació d’aquest tipus. Esperem que la seva actuació sigui efectiva i que per al proper curs acadèmic poguem anunciar que les famílies no hauran de tornar a partir situacions il·legals que van en contra d’un sistema educatiu equitatiu i en el que la situació econòmica de les famílies no sigui un factor condicionant del futur dels infants.

Per tot això exigim a la Conselleria d’Educació que faci complir la seva pròpia normativa i més quan aquest incompliment afecta a les famílies i als infants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>