«

»

oct. 10 2019

Reflexions i qüestions en relació a la signatura del conveni de col·laboració entre Educació i la Comissió Islàmica d’Espanya a les Illes Balears

FAPA Mallorca vol fer una primera opinió en relació a la notícia que hem conegut aquesta setmana als mitjans de comunicació referent a l’ensenyament de la religió islàmica als centres educatius de les Illes Balears: Diez colegios de Baleares impartirán religión islámica durante el próximo curso (Diario de Mallorca, 30/09/2019) i La comunidad islámica prevé una respuesta masiva a la oferta de Islam en los colegios (Diario de Mallorca, 6/10/2019).

 En primer terme volem remarcar que aquest article tractarà de temes tan importants com l’enfocament de la diversitat però sense entrar en un dels temes de fons de la notícia com és a on i de quina forma s’ha d’ensenyar religió als infants. Sabem que existeixen unes normes i uns pactes entre estats que articulen com s’ha d’efectuar a l’Estat espanyol i que possibiliten l’oferta de la religió dins  les matèries que configuren el currículum a la nostra comunitat d’una forma totalment normalitzada. Per això allò que serà objecte de reflexió serà la forma de realitzar-ho.

Com es pot llegir a la notícia periodística la nostra comunitat ha estat una de les darreres en regular aquesta possibilitat (tot i no ser la darrera a dia d’avui) i que, fins ara, la Conselleria d’Educació no acomplia amb les normatives que regeixen l’ensenyament de la religió als centres educatius en tota la seva amplitud. Per tant, tot i que de forma tardana, el que es fa és fer real un dret que fins ara només era teòric. En aquest aspecte podrem qüestionar, en tot cas, l’oportunitat del moment de l’anunci, just abans d’unes properes eleccions o el fet de que es segueixi el mateix format de sel·lecció del professorat que s’utilitza a l’assignatura anàloga de Religió Catòlica, en el que el professorat no és sel·leccionat seguint els mecanismes establerts de mèrit, capacitat i experiència que fixa la Conselleria d’Educació sinó seguint els criteris d’una Comissisó d’una religió concreta. Així, ens trobem amb una assignatura amb uns criteris que la diferencien de la resta de matèries, tot i que a nivell acadèmic tindrà el mateix pes que qualsevol de les altres. 

   En segon terme ens resulta estrany que l’acord esmenti una implantació progressiva segons disponibilitats pressupostàries. Com bé és sabut la nostra Federació és partidària dels acords d’escolarització equilibrada a tots els municipis que sigui possible. Aquests acords possibiliten, allà on ja existeixen, la distribució de l’alumnat de forma igualitària entre els centres educatius d’un municipi concret, tant aquells públics com aquells concertats i, per tant, sostinguts amb fons públics. Aquests acords, són, per part nostra, una de les eines claus per lluitar contra la desigualtat educativa.

Per això ens resulta estrany que aquesta nova matèria només s’oferti a uns centres concrets encara per determinar. Si es seguís un criteri lògic, un element de tria d’aquestes escoles possibles seria el número de demandes existents. Segurament aquest serà un factor que pugui anar en contra de possibles distribucions d’alumnat o, fins i tot, que sigui un element de crida d’alumnes que vulguin tenir la possibilitat de cursar aquesta matèria, tot i que els acords d’escolarització indiquin una altra cosa. Recordem que aquest tipus d’acord el que fan és trobar mecanismes per evitar que tot l’alumnat amb unes característiques concretes i similars es concentri en un únic centre educatiu sinó que es produeixi de forma real i efectiva una barreja d’alumnat a qualsevol centre educatiu d’un municipi o d’una zona concreta.

   Finalment, i tot i que sigui fruit d’un acord entre les diferents confessions, també ens resulta difícilment comprensible l’exempció als centres concertats catòlics. Primer de tot perquè són centres sostinguts amb fons públics i en segon terme perquè aquest fet és un clar exemple de com es pot produir una segregació escolar: si no s’oferta una matèria a un centre determinat la família que desitgi que els seus fills i filles cursin aquesta matèria no demanaran aquest centre si no un altre. Aquesta mateixa idea serà aplicable a tots els centres concertats catòlics. No creiem que això afavoreixi a la diversitat a l’aula precisament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: