«

»

febr. 07 2021

Avantprojecte de Llei Educativa

Resultat d'imatges per a "educació"

Divendres es va reunir la Mesa de diàleg amb les famílies d’alumnes, on participam totes les federacions juntament amb el Conseller i  els i les DG de la Conselleria d’Educació. Es va tractar l’avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears i transmetérem a la Conselleria els elements essencials que consideram que necessiten ésser desenvolupats en aquesta futura Llei.

Durant el període d’exposició pública les Federacions enviàrem les nostres aportacions concretes, de les quals moltes varen ésser incorporades, i ara ho estam fent a les comissions del Consell Escolar de les Illes Balears, juntament amb la resta de membres. Pràcticament totes han estat preses en consideració, per consens, per ser incloses a l’informe que aquest òrgan ha d’emetre.

Consideram que la futura Llei Educativa ha de definir el model educatiu que volem desenvolupar i dissenyar un marc normatiu estable i sostingut en el temps per fer-lo possible, dins el que ja estableix l’actual LOMLOE aprovada recentment. Per una banda, no està garantit que el que diu una llei educativa se dugui a terme sense el desplegament normatiu posterior, que dependrà de la voluntat política de cada moment. Per l’altra banda, serà molt més difícil desenvolupar alguns temes si la llei educativa no els defineix o ho fa limitant el seu potencial.

Amb aquestes premises, hem transmès a la Conselleria els aspectes principals que consideram que s’han de definir a la futura llei educativa per promoure la millora i evolució del nostre sistema educatiu:

  • L’equitat i la inclusió han de ser els eixos principals que defineixin la majoria d’actuacions posteriors, tant a nivell individual com de centre educatius, donades les diferències que històricament sofreix l’alumnat de les nostres illes.
  • El funcionament democràtic ha de ser una premisa essencial a la institució que està educant i formant als futurs adults de la nostra societat. L’enfortiment dels Consells Escolars com a òrgan de control i gestió dels centres és bàsic per garantir aquesta gestió democràtica, així com promoure i garantir la participació real de tota la comunitat educativa en tots els aspectes de l’educació, començant per la participació de l’alumnat, una assignatura que la majoria dels adults suspenem.
  • L’autonomia dels centres educatius és una reclamació de tots els professionals de l’educació, com un element de millora important. Consideram que aquesta autonomia és necessària, tant pedagògica com de gestió, i que ha de permetre desenvolupar el seu projecte educatiu amb els recursos necessaris i els professionals amb el perfil adient. Però són necessaris mecanismes de control per assegurar que aquesta autonomia s’orienta als objectius adients, sempre amb la supervisió del Consell Escolar i l’avaluació necessària.
  • L’avaluació de tots els estaments del sistema educatiu és cabdal per garantir que tot l’anterior se faci realitat. L’alumnat és avaluat constantment, però l’avaluació de la resta del sistema encara ha d’avançar molt. És imprescindible una avaluació, amb totes les garanties necessàries, que permeti detectar les deficiències i aplicar-hi el suport i les mesures adients.

El CEIB va aprovar el mes d’abril de 2017 el document del Pacte per l’Educació que havíem estat treballant durant 3 anys la Plataforma Illes per un Pacte. Aquest document, fruit del consens de la comunitat educativa, incideix en els aspectes que necessita millorar el nostre sistema i planteja un model basat en evidències, ambiciós i estable que parteix del consens. El Govern va assumir el document com a punt de partida per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei, com indica a l’Exposició de Motius. Valoram la inclusió d’alguns aspectes, malgrat en trobam a faltar d’altres o no suficientment desenvolupats.

No necessitam una llei perquè tot segueixi igual, necessitam un llei transformadora que permeti i garanteixi el desenvolupament d’aquestes millores i que no hi apliqui limitacions que les faci inútils. Necessitam de la implicació i la voluntat de tots i totes per convertir-la en l’eina transformadora que l’educació dels nostres fills i filles necessiten.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: