«

»

jul. 19 2019

FAPA Mallorca reafirma la necessitat de l’educació per a la igualtat i la diversitat al nostre sistema escolar davant dels atacs de determinats grups polítics.

   FAPA Mallorca vol reflexionar, una altra vegada, en relació a les acusacions d’adoctrinament que estan dirigint determinats grups polítics en referència a activitats organitzades als centres com xerrades i tallers. 

   La nostra Federació no és la primera vegada que reflexiona en relació a aquest tema. A la nostra comunitat ens vàrem trobar amb denúncies principalment relacionades amb el tema lingüístic i al suposat adoctrinament en relació a idees polítiques i lingüístiques determinades. La nostra reacció va ser clara. Si alguna família tenia algun problema al respecte en referència a la vulneració de les normes i que això afecti al dret a l’educació dels seus fills i filles es podia dirigir a nosaltres per poder ajudar-la en les passes a seguir davant de l’administració responsable. A la pràctica no vàrem haver de fer mai aquesta passa. La nostra conclusió va ser que determinats grups polítics varen utilitzar la qüestió lingüística o l’ensenyament de l’educació sexual com una eina per treure rèdits polítics i de confrontació en el si de la comunitat educativa, a més sense tenir proves de les seves suposades denúncies i sense ni tan sols realitzar-les. Com és ben sabut, la nostra Federació sempre s’ha mostrar contrària a la instrumentalització de les famílies per aconseguir una visibilitat política que no tindrien de cap altra manera. 

   Ara el tema que s’està posant damunt de la taula per un grup polític amb presència a les nostres institucions és el de la realització de tallers i xerrades en relació a la diversitat de gènere i sexual. A la majoria de les nostres escoles i instituts els docents o les pròpies AMIPA’s utilitzen recursos externs per millorar l’aprenentatge. Xerrades, tallers, visites culturals, etc., són elements propis de les dinàmiques dels nostres centres escolars sempre justificats en base al projecte educatiu de centre. Aquest projecte educatiu ha d’incorporar, entre molts d’altres elements, un de forma clara i segura: l’educació en la igualtat. La Declaració Universal dels Drets Humans ja ens esmenta la igualtat com un dels drets fonamentals de l’ésser humà. La pròpia Constitució Espanyola, en el seu article 14 ens marca com Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ens marca en el seu article 13.2 la necessitat de que Els poders públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears estan vinculats per aquests drets i llibertats i han de vetllar per protegir-los i respectar-los, i també pel compliment dels deures. La màxima norma actual en relació a la matèria educativa, la LOMCE, ens indica en els seus principis bàsics que: 

l’equitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat a través de l’educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i social, entre d’altres principis basat en la igualtat i en el seu foment i aprenentatge. 

   Tota aquesta base teòrica ens serveix per rebutjar qualsevol intent de persecució que es faci dels membres de la comunitat educativa pel simple fet d’haver intentat que s’acomplissin els principis bàsics dels drets humans i de la pròpia llei educativa actual amb una educació en igualtat i tolerància, amb una educació que promogui el respecte i l’acceptació de la diversitat en tots els seus àmbits, inclós, òbviament, l’afectiu i sexual, amb una educació que elimini els estereotips i els tòpics en l’àmbit del gènere i de la sexualitat i que ens mostri els diferents elements que influeixen en la determinació de la identitat humana en base a la llibertat que se’ns pressuposa en tant que éssers humans. Els valors de la igualtat i el respecte mutuu són elements claus a les nostres escoles i ho haurien de ser a les nostres societats. La nostra Federació continuarà la seva tasca perquè així ho sigui. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>