«

»

març 22 2019

La normativa ha d’anar acompanyada de finançament per poder ser efectiva i realista

FAPA Mallorca vol valorar la publicació al BOE de dia 8 de març https://boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3307.pdf d’una sèrie de recomanacions per part del Govern de l’Estat en relació a la millora del nostre sistema educatiu.

A l’esmentada publicació ens trobem la derogació d’una sèrie d’articles del Decret de mesures urgents de racionalització de la despesa en làmbit educatiu de l’any 2012 (encara en vigor) i que limitava l’actuació de les administracions públiques en relació a la jornada dels docents i a les ràtios màximes existents en els diferents nivells educatius de l’Educació no universitària.

Així, la nostra primera valoració és positiva, com no podria ser d’una altra manera. En el seu moment la nostra Federació va criticar l’aplicació de mesures restrictives que repercutien directament en l’àmbit educatiu i que feien més difícil el fet de poder tenir un sistema educatiu igualitari i que pogués atendre correctament a tot l’alumnat. L’augment de les ràtios per aula seria l’exemple clar de com, en nom de la restricció pressupostària, s’empitjorava la qualitat del nostre sistema educatiu i es repercutia negativament en els nostres fills i filles. L’atenció personalitzada i la possibilitat de que aquesta es realitzi de forma correcta depén directament del número d’infants i joves que es trobin al grup i, òbviament, quan més elevat sigui aquest número major dificultat ens trobarem.

Però, tot i que el contingut és positiu hem de posar alguns emperons. L’articulat de la normativa emplaça a les Administracions Educatives a proveir dels recursos necessaris per a garantir que no es superin les ràtios màximes de la normativa vigent, de 25 alumnes a Educació Primària i 30 alumnes a Educació Secundària. Així, es dona per vàlida una proposta de ràtios que, al nostre parer, és excesiva per poder tenir aquesta qualitat educativa que tothom desitja. La podem considerar com una primera passa, i així ho fem, però no deixa de ser una passa poc valenta en relació a les que es podrien haver donat.

A més, es diu que l’Administració estatal proveirà de recursos a les Administracions Educatives per fer possible l’acompliment d’aquesta normativa però no es parla en cap moment de xifres concretes, de recursos disponibles i, tot i que en teoria haurà de ser aplicable el curs vinent, creiem que això no serà possible perquè si no es disposen dels recursos econòmics i de les infraestructures necessàries com es podrà dur a terme la seva aplicació?

Per tot això, la nostra Federació vol mostrar la seva preocupació en relació a normatives que no es puguin aplicar i que puguin ser interpretades com a promeses electorals però que, en la realitat pràctica, quedin sense efecte. El camí és aquest: revertir les retallades en matèria educativa i fer-ho perquè es disposen dels recursos necessaris, tant per part de l’Administració de l’Estat com per part de l’Administració autonòmica (per això la nostra Federació ha reclamat reiterades vegades uns pressuposts educatius ambiciosos) i no perquè es desplegui una normativa que, a la pràctica, quedi en paper banyat.

De totes formes, nosaltres reclamarem a la Conselleria d’Educació que faci acomplir allò que s’ha publicat al BOE i que, si és necessari, pugui disposar de recursos econòmics extraordinaris al seu abast per par de la Conselleria d’HIsenda però que també reclami al proper Govern estatal que faci allò que ha promés i destini les partides pressupostàries pertinents a un tema tan important com la millora del sistema educatiu i que, òbviament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: