«

»

ag. 31 2021

AJUTS PER A DESPESES APIMAs 2020-21

La convocatòria d’ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les associacions d’alumnes (AA) s’ha publicat al BOIB núm. 118 de data 31 d’agost de 2021.

Els ajuts s’atorgaran per les despeses realitzades entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021.

Si al vostre centre hi ha Associació d’Estudiants els podeu avisar perquè se puguin beneficiar dels ajuts que es troben a la mateixa convocatòria.

Us adjuntam la convocatòria i destacam algunes informacions importants:

REQUISITS -IMPORTANT-

 1. Les APIMA han d’estar legalment constituïdes.
 2. Estar inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears; excepcionalment s’acceptaran les que ja hagin iniciat els tràmits.
 3. Estar inscrites en el cens de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 4. Les sol·licituds se faran mitjançant:
  1. el tràmit telemàtic de la seu electrònica de la CAIB, identificant-se amb el certificat digital de l’associació; excepcionalment podrà tramitar-se amb el certificat digital personal o DNI-e del o la presidenta de l’associació si aquesta es troba en tràmit de ser inscrites en el Registre d’Associacions (punt 2);
  2. o, si teniu problemes amb l’anterior, excepcionalment a través de REDSARA, només amb el certificat de l’associació.

TERMINIS

 • SOL·LICITUDS i DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: de l’1 al 30 de setembre de 2021.

JUSTIFICACIÓ

La justificació de les despeses incloses s’ha de fer en el mateix tràmit telemàtic de la sol·licitud (Annexos 5, 6 i 7).

QUANTIA DELS AJUTS I CRITERIS

 • Es poden presentar despeses subvencionables (*) que s’hagin produït  entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021
 • Si demanau ajuts al vostre Ajuntament, teniu en compte que les despeses presentades no es poden solapar a les dues sol·licituds.
 • En una primera fase, els ajuts seran d’un màxim de 800,00 € per APIMA.
 • En una segona fase se repartirà el crèdit sobrant entre tots els sol·licitants que superin els 800,00 € justificats, de forma proporcional i atenent primer als sol·licitants que gestionin menjador escolar.
 • Les despeses subvencionables (*) s’hauran de justificar tal i com s’indica al punt 11 de la Resolució, en el mateix tràmit de la sol·licitud.

En qualsevol cas, llegiu quins són els documents a presentar fins 31 de setembre de 2021.

SOL·LICITUDS

La sol·licitud (Annex 2A) ha d’anar acompanyada de la documentació següent, original o còpia compulsada:

 1. Relació de les despeses de funcionament i de les activitats objecte de subvenció (*) de l’associació del període de la subvenció. (Annex 3)
 2. Una declaració relativa als ajuts o subvencions de la Conselleria d’Educació i Universitat o d’altres departaments, unitats de qualsevol administració, ens públic o entitat privada, rebudes o sol·licitades per a les mateixes activitats (Annex 4).
 3. Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries o un certificat bancari (Annex 4).
 4. Una declaració de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (Annex 4).
 5. Una declaració responsable de compliment de les obligacions que estableix l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 (Annex 4).

(*) DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a la natura de l’activitat subvencionada, que és el suport i el manteniment d’associacions de pares i mares d’alumnes. Entre altres despeses, són subvencionables les següents:

 • Despeses de material fungible, fotocòpies.
 • Despeses de telèfon i altres mitjans de comunicació.
 • Despeses de lloguer del local.
 • Despeses d’energia.
 • Despeses de premsa, revistes i altres publicacions.
 • Despeses de comissions bancàries i de gestoria.
 • Assegurances.
 • Quotes de les federacions.
 • Activitats de formació i activitats programades.
 • Despeses administratives.
 • Altres despeses (protecció de dades, prevenció de riscs laborals…)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: