«

»

abr. 16 2020

Conferència Sectorial d’Educació i el final de curs

Les Federacions d’associacions de famílies de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca, agrupades a COAPA Balears, volem expressar la nostra opinió sobre els acords als que ha arribat el Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Comunitats Autònomes a la Conferència Sectorial d’Educació a l’espera de conèixer les instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Les mesures van en la línea a les que des de les federacions de les Illes Balears vàrem considerar a la nostra darrera reunió com a bàsiques. Les nostres demandes  posen al centre als nostres fills i filles i a les seves famílies que veuran i viuran les conseqüències de la crisi de la COVID19 i que generaran necessitats que s’hauran de paliar amb mesures transversals que abarquin aspectes tecnològics, econòmics i emocionals, entre d’altres.

  • totes les mesures que se prenin han de tenir en compte que és necessària una atenció personalitzada a l’alumnat amb necessitats de qualsevol tipus. El entorn educatiu es un espai on aquestes necessitats poden ser detectades i és imprescindible la col.laboració de tots per ajudar als nostres fills i filles.
  • Exigim mesures de conciliació per aquelles famílies que s’han de reincorporar a la feina i no poden atendre els infants i també els seus majors assegurant les condicions de seguretat. 
  • Consideram que els aprenentatges, la conducta, les tasques i la disposició de l’alumnat durant aquest període de confinament s’han d’avaluar com un valor afegit als resultats obtinguts prèviament, i sempre en positiu. A tals efectes, els centres haurien d’ajustar els criteris d’avaluació per a adaptar-los a les limitacions formatives i personals de cada alumne amb especial atenció a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i cicles formatius mitjans i superior de FP, i que les feines fetes durant la suspensió de les classes serveixin per recuperar assignatures pendents de trimestres anteriors i les del curs actual.
  • No avançar materia nova durant el període de classes no presencials, tan sols consolidar el treballat els trimestres anteriors en els estudis obligatori; només avançar matèria a graus mitjans i superior i a Batxillerat sempre i quan es tengui la garantia de que l’alumnat en pot fer el seguiment.
  • Adaptació dels criteris d’avaluació a les circumstàncies personals de l’alumnat durant aquest període de tancament d’aules.
  • La no prolongació del curs escolar més enllà de la data prevista.
  • Reducció de temaris i currículums pel curs vinent, a fi de reprendre allò que ha quedat pendent del curs 2019/2020 i consolidar les competències bàsiques dels alumnes. Aquesta mesura consideram que hauria de ser un punt de partida per la revisió en profunditat dels continguts actuals on hi ha una coincidencia de que són excessius.
  • No volem un aprovat general, sinó mesures per ajudar a l’alumnat a que aprovi i que les repeticions de curs, siguin veritablement excepcionals i extraordinàries.
  • Demanam mesures d’atenció/educació personalitzada per a aquells alumnes amb necessitats educatives especials. Les propostes de feina han de ser inclusives i s’han de ajustar al ritme, característiques i circumstàncies personals de cada alumne. Cal assegurar l’acompanyament dels alumnes NEE i NESE, i l’accessibilitat als mitjans i recursos necessaris.
  • Instam a Serveis Socials, Ajuntaments i Educació a donar solucions per a poder dur a terme programes de reforç durant l’estiu que incloguin també activitats lúdico-esportives, (integradores i que prioritzin la participació de l’alumnat NEE i NESE o amb necessitats de recolzament i suport), amb servei de menjador. Consideram imprescindible que s’estableixin mesures de conciliació davant la previsió de la tornada a la feina dels pares i mares sempre tenint en compte la situació sanitària del moment. Caldrà atendre les necessitats econòmiques de les famílies que no puguin afrontar la despesa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: