«

»

ag. 14 2017

Els nous perfils professionals al món educatiu: una passa necessària

   

FAPA Mallorca vol expressar la seva satisfacció en relació a la implementació per primera vegada a la nostra comunitat del programa del TISOC (Tècnic d’intervenció sociocomunitària) als centres escolars. Ja fa temps que la nostra federació entén que existeixen nous perfils professionals que s’han de tenir en consideració en el procés educatiu i que formen part d’allò que anomenem comunitat educativa. Alguns ja comencen a estar reconeguts i allò que reclamem és la seva formació i la seva capacitació com és el cas dels ATE’S i altres com els Educadors Socials fins ara feien la seva feina fora de l’escola i això no sempre facilitava la seva tasca, tot i que tenim molts d’exemples de la seva bona tasca amb iniciatives com les dutes a terme al barri de Son Gotleu a la ciutat de Palma. Amb aquest programa s’introduirà aquesta figura a uns determinats centres educatius amb diferents funcions però principalment relacionades amb el lligam amb la comunitat, amb la prevenció de conflictes i amb la possibilitat d’aportar estratègies a aquells alumnes o col·lectius que, per les seves circumstàncies socials es trobin en situacions de vulnerabilitat o de risc d’abandonament escolar. Aquesta tasca, òbviament, és una tasca que s’haurà de fer de manera coordinada amb la direcció del centre, amb el professorat i amb la resta de la comunitat educativa i, per aquest motiu, la nostra federació considera molt important el paper de les associacions de pares i mares en aquest projecte, tant en la formació que rebin els educadors que actuaran als centres com en el seu dia a dia dins de la comunitat educativa.

Com ja sabem els projectes comencen de manera paulativa i s’han seleccionat durant els dos primers anys 10 centres d’arreu de les illes amb uns criteris com l’índex d’absentisme escolar o el número d’alumnes NESE de determinades categories, indicadors que fan visible la possible major vulnerabilitat d’aquests centres en relació a altres. Òbviament no voldríem que aquesta iniciativa només quedés en això, sinó que si es demostra el seu èxit, si es pot visualitzar els fruits positius que en podem treure, reclamarem que es pugui fer extensiu a més instituts, a més zones de les nostres illes i a més tipologia de centres. No voldríem que passés com altres vegades ha estat així que els projectes pilot queden en això, en la selecció de centres inicials però després no es pot desplegar per problemes pressupostaris o tècnics a altres centres.

Per això, no ens cansarem de reclamar, una vegada més, que si les declaracions del Govern ens emmarquen en la legislatura de l’educació, aquesta s’ha de veure reflectida en els pressuposts educatius per poder dur a terme tots aquells projectes pendents i tots aquells projectes que faran possible la millora del sistema, com és el que estem comentant i si no, haurem perdut l’oportunitat de fer-ho.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>