«

»

ag. 16 2017

La situació dels ATE: la feina feta i la feina encara per fer

   FAPA Mallorca vol recordar la importància de la figura dels ATE’s dins del centre educatiu i del seu paper clau en relació al desenvolupament dels infants. Recordem que ATE són les sigles que signifiquen auxiliar tècnic educatiu i són aquells membres de la comunitat educativa que donen suport dins l’aula i a les hores de pati, menjador… Ajuden als infants que tenen poca mobilitat, donen medicació en cas que sigui en horari fora de classe, controlen casos específics. Per tant, la seva figura és molt important per a poder atendre casos individuals dins d’un centre escolar. Però, tot i que aquesta figura ja fa estona que es troba dins dels centres educatius encara ara ens trobem amb diferents problemes i conflictes. Per una banda, és una figura poc coneguda a nivell de la comunitat educativa tot i que molt important i valorada per part de les famílies i dels infants que la tracten de manera més directa. Per altra banda, és una figura que a nivell administratiu no és clara perquè és un dels pocs casos on tot i fer feina al món educatiu depenen orgànicament d’una conselleria diferent a la Conselleria d’Educació. Aquest fet en si no hauria de ser cap problema però històricament ha generat greus conflictes per qüestions com horaris, dies lliures, vacances, etc., en tant que no es trobaven adaptades a l’horari escolar i, en conseqüència d’aquests problemes administratius eren els infants i les famílies que es veien desateses.

Per això, valorem de manera positiva que la Conselleria d’Educació hagi fet una passa endavant en aquest sentit i, almenys en teoria, qualsevol alumne que disposi d’ATE ha de veure que la seva atenció es dona durant tota la seva jornada escolar incloses hores d’escola matinera, menjador escolar o activitats extraescolars en tant que l’horari laboral del professional inclou totes aquestes hores. Un altre problema que encara avui en dia perdura és el de la seva formació. Tot i que són uns professionals que tenen una tasca especialitzada i molt delicada pel fet de fer una feina individualitzada, fins ara la seva formació inicial ha estat variada, amb diversos requisits d’ingrés i selecció i la seva formació contínua quasi inexistent i en el cas d’existir ni obligatòria ni adaptada a les seves necessitats reals. Per aquest motiu una de les demandes que considerem urgents és que durant aquest curs escolar vinent la formació sigui el punt central de millora en relació als ATE’s i, òbviament, aquesta formació sigui el més pràctica possible i arribi al conjunt del col·lectiu.

Finalment tampoc no volem deixar de recordar que el procés de selecció de plaça per part dels ATE’s encara no s’apropa ni de lluny a allò que la nostra Federació considera oportú. Si estem parlant de tasques especialitzades un bon criteri de selecció seria aquell que determinés que la persona millor preparada per poder realitzar una tasca concreta tingués més facilitats per poder accedir a aquella tasca i, tot i que aquesta idea paresqui de sentit comú no és la que impera en la selecció del personal, imposant-se criteris d’antiguitat que no sempre fan que l’alumne sigui el que resulta beneficiat. En aquest cas també és important recordar que, per desgràcia, igual que a qualsevol col·lectiu professional, també existeixen persones que no tenen les habilitats suficients per poder exercir la seva tasca de manera correcta i que poden arribar a resultar perjudicials per als infants i reclamem a la Conselleria que quan conegui casos concrets (que la nostra Federació pot conèixer per les denúncies i que n’ha fet i en continuarà fent trasllat als responsables oportuns) actuï de manera ràpida per aconseguir el millor benestar de l’infant possible.

La nostra Federació té clara una idea: qualsevol infant que ho necessiti i que el centre valori que així sigui ha de poder tenir l’atenció necessària que li correspongui. Per això valorem de manera positiva l’increment de places en el col·lectiu dels ATE’s, fet que esperem que faci oblidar els casos de cursos anteriors on l’Administració no atorgava aquests professionals, en molts de casos per simples qüestions d’estalvi pressupostari i desitgem que aquest esforç d’augment de plantilla continuï en el temps per poder donar resposta a totes les necessitats que puguin sorgir i per aconseguir-ho creiem que la única manera possible és tenir els recursos econòmics necessaris i això es podrà veure reflectit en els propers pressuposts si els responsables polítics donen les passes necessàries per aconseguir una vertadera legislatura de l’educació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: