«

»

nov. 15 2017

L’escola 2.0 ha d’arribar a tohom per ser un element de canvi i millora del sistema educatiu

FAPA Mallorca vol expressar la seva opinió en relació a la informació proporcionada avui sobre el pressupost educatiu de l’any 2018 i on s’ha exposat que existeix una partida pressupostària d’1.6 M per a millora dels equipaments informàtics i digitals dels centres i gairebé 700.000 per a millorar-ne el suport tècnic . La nostra Federació té molt clar que vivim en una societat de la informació i del coneixement, on la tecnologia és bàsica i ens envolta i en la que els nostres fills i filles poden ser considerats nadius digitals, nascuts en un món on la tecnologia forma part de la seva vida en tots els aspectes de la seva existència quotidiana i on des de cada vegada més prest en fan ús. També som conscients que no totes les famílies estan preparades per poder fer front a alguns dels problemes derivats de l’ús d’aquestes tecnologies i la feina d’empoderament i capacitació dels pares i de les mares és bàsica per evitar aquestes problemes i poder ajudar a resoldre’ls. Però també és evident que l’escola, moltes vegades, no es correspon amb la realitat de la nostra societat i la seva inserció en aquest nou món tecnològic, aquest nou món digital, és encara molt millorable. Per tant, en principi, pareix que fer una inversió decidida en la modernització dels centres en tecnologia digital tocaria ser una bona notícia, però també volem fer una advertència: amb això no basta.

Per posar un exemple molt concret, una de les accions anunciades és la de connectar el 100% de les escoles. WiFi a totes les aules. Poder utilitzar internet a l’aula, tenir la connectivitat adequada, és una eina molt útil per poder millorar alguns dels processos d’aprenentatge: fa més fàcil la recerca d’informació, pot ser una font de motivació de l’alumnat, ens pot obrir una finestra a altres realitats més enllà de la nostra, ens pot permetre fer feina en xarxa amb altres escoles, etc. Però, per poder fer ús d’aquesta millora s’han de tenir altres recursos: ordinadors que funcionin, amb la qualitat suficient i en quantitat suficient. Com bé recordarem l’any 2009 es va posar en marxa el programa «Escuela 2.0» que va dotar a gran part de les nostres escoles i instituts d’ordinadors ultraportàtils però que xocava amb la realitat del sistema: no existia la connectivitat adequada, no havia la possibilitat de millorar-la i no estava previst amb els recursos suficients el manteniment i actualització necessaris per a que aquests ordinadors continuessin la seva vida útil. Ara ens podem trobar amb el problema a l’inrevés: millorarem la connectivitat però ens trobarem amb que les dotacions dels centres educatius estan obsoletes, que els programes de compra de dispositius digitals no estan finançats de manera correcta i aquells centres que han decidit optar per aquesta via han traspassat el cost dels dispositius a les famílies i que els plans pilot de tipus digital només arriben a 15 centres educatius i 917 alumnes del total de les nostres illes, una quantitat totalment insuficient i que ens mostra que les possibles millores encara no arriben a tothom.

A més, hem de recordar que quan es fa un esforç econòmic per millorar el nostre sistema educatiu hem de tenir clar que aquesta millora ha d’arribar a tots els centres i a tots els alumnes i, en el cas de no ser possible, a aquells que més ho necessiten. Aquest criteri haurà de ser bàsic per poder fer front a les desigualtats que encara ara trobem entre les escoles i per aconseguir que el fet de ser alumne d’un centre educatiu o d’un altre no sigui un fet que marqui les teves possibilitats dins del sistema. Per tot això, esperem que la Conselleria d’Educació hagi aprés de les errades anteriors i faci un pla que tingui en consideració la situació real dels centres i que pugui intervenir en millorar-la i tingui els recursos necessaris per poder fer-ho, tot i que la nostra Federació encara recorda que la nostra demanda per aquests pressuposts ha estat #MÉSdeMIL perquè si allò que es fa no és suficient perquè no arriben els recursos destinats amb aquests diners per ventura si seria possible i aconseguiríem que l’escola s’incorporés d’una manera decidida i igualitària al món digital.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>