«

»

ag. 07 2023

REUNIÓ AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ

Avui, juntament amb les federacions de famílies d’alumnes d’Eivissa i Menorca, ens hem reunit amb el Conseller d’Educació, Antoni Vera, i la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, Neus Riera, que també s’encarrega dels temes que afecten directament a les famílies.

Les federacions els hem transmès la nostra voluntat de seguir col·laborant de manera activa perquè les polítiques educatives millorin l’educació dels infants i joves, oferint la nostra participació en tots els espais de discussió i debat per aportar la veu de les famílies. Confiam en que la voluntat de diàleg i de consens que el Conseller ha manifestat ho faci possible, sempre que aquest consens no sigui un fi en si mateix, sinó una eina per millorar l’educació.

El Conseller ens ha transmès que per al proper curs 23/24 no hi haurà canvis significatius, més enllà de l’anunciada modificació de la qualificació trimestral numèrica, i el curs 24/25 introduiran altres canvis com la zona única escolar a cada municipi o l’elecció de la primera llengua d’aprenentatge. Les federacions som conscients que es volen dur a terme les polítiques anunciades però tenim visions diferents, per això ens hem emplaçat, una vegada el curs comenci, a cercar mesures perquè no perjudiquin la feina feta fins ara pel que va a una escola integradora, compensadora de diferència i garant de l’ensenyament de la llengua pròpia.  No podem donar suport polítiques generin o incrementin problemes, com la segregació de l’alumnat per llengua o l’augment de la segregació escolar en alguns municipis.

Hem plantejat al Conseller altres temes que s’han estat treballant i que confiam continuar fent-ho:

SUPORT A LES FAMÍLIES, ASSOCIACIONS I FEDERACIONS

El Conseller ha assegurat que es mantindran polítiques com els ajuts de menjador, que el darrer curs ja va arribar als 8 milions d’euros, o el suport a les despeses de les associacions de famílies, d’estudiants i les seves federacions. El manteniment d’aquest nivell d’ajuts assolit els darrers anys és una bona notícia, que reconeix la feina que realitzen les associacions dins els centres educatius, i que permetrà mantenir el nombre d’usuaris als menjadors escolars, en augment des de la pandèmia, i dels què el 45% són sol·licitants d’ajuts.

PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT I ESPAIS D’OCI

Es mantindrà el suport a la participació de l’alumnat i a la creació d’associacions d’estudiants, iniciat el darrer curs amb la dedicació d’una persona en la mateixa direcció general i que necessita de temps per engegar i consolidar iniciatives als centres educatius. En aquesta línia, hem tornat a plantejar la necessitat de que els IES siguin espais oberts als joves fora de l’horari lectiu, ampliant la insuficient oferta actual d’espais d’oci i d’educació no formal. De manera equivalent al que es fa amb els centres de primària, hem demanat que la Conselleria es coordini amb els municipis per facilitar l’ús d’aquestes instal·lacions, de manera compatible amb el seu ús educatiu actual.

CANVIS EN L’AVALUACIÓ LOMLOE

Estarem pendents de l’esborrany de la resolució sobre l’avaluació, que presentaran a les meses de diàleg a finals d’agost, per conèixer el detall dels canvis que proposen. Una millora en la comprensió dels informes amb qualificacions i una reducció de la feina als docents seran benvinguts, però també hem exposat que no volem una simple tornada enrere, ja que entenem que els canvis en l’ensenyament competencials també ha d’implicar canvis en l’avaluació.

INFRAESTRUCTURES

A més de continuar el que ja està en marxa, es realitzaran visites als centres fins final d’any per definir prioritats en el pla d’infraestructures. Les federacions hem demanat celeritat amb els casos urgents, amb una massificació inacceptable o que duen molts d’anys esperant per falta de coordinació entre administracions. A més de reformes i ampliacions, malgrat la inversió realitzada fins ara, hi ha necessitats que duen massa temps esperant resposta, com la construcció de l’IES Son Ferriol, un nou IES a Marratxí, Palma o Llucmajor, o nous centres de Primària a Bunyola, Sa Pobla, Palma, Porto Cristo o Felanitx. Esperam comptar amb un Pla d’Infraestructures actualitzat el més aviat possible per donar resposta a totes aquestes necessitats. El Conseller també coincideix amb l’anterior equip de la Conselleria en el problema que suposa no disposar de enginyers i arquitectes suficients a l’IBISEC per realitzar tots els projectes necessaris.

EDUCACIÓ INCLUSIVA

Per acabar, hem plantejat que el dret de l’alumnat a una educació inclusiva actualment no està garantit a tots els centres educatius. Com vàrem dir a la Presidenta, el seu programa defensa el dret dels pares i mares a l’elecció d’un centre d’educació especial o ordinari, però aquest dret s’ha de poder exercir en igualtat de condicions. Quan els centres ordinaris no poden atendre un alumne amb diversitat funcional, quan alguns centres “recomanen” a un alumne amb necessitats educatives especials no matricular-se allà, quan els docents no tenen la formació ni recursos adients per atendre un alumnes amb alguna discapacitat, el dret a elegir un centre ordinari no existeix, i la única opció és un centre d’educació especial.

L’anterior legislatura es va redactar un decret sobre educació inclusiva que ara només està esperant ser remès al Consell Consultiu per a la seva aprovació. Hem demanat al Conseller que continuï la seva tramitació, per millorar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i ajudar a garantir el seu dret a una educació inclusiva.

GRATUÏTAT ETAPA 0-3

El passat divendres assistírem a una reunió específica sobre l’ampliació de la gratuïtat a les etapes 0-2, on manifestàrem la nostra satisfacció per aquesta mesura. Al mateix temps, recordàrem algunes demandes ja iniciades, com la necessitat d’augmentar el nombre de places públiques, la incorporació de la cinquena hora a la gratuïtat, o la col·laboració dels municipis complementant aquesta gratuïtat amb les hores no lectives i altres serveis.

Com a representants de les associacions de famílies de Balears, continuarem treballant els propers cursos amb les administracions perquè les seves polítiques s’orientin de manera eficient cap a l’educació i el benestar del infants i joves, i de les seves famílies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>