«

»

jul. 09 2014

SITUACIÓ DE L’AMIANT ALS CENTRES EDUCATIUS – NOTA DE PREMSA

_fapa_logoINFORME SOBRE LA VIA DE TREBALL AMB L’AMIANT

Davant diverses peticions de medis de comunicació, publicam aquesta nota de premsa amb la informació de que disposam actualment.

FAPA Mallorca fa més d’un any que a instància d’alguna de les associacions federades va iniciar contactes amb la Conselleria d’Educació per denunciar l’abandonament d’algunes infraestructures escolars que contenen fibrociment (amiant) i el perill per a la salut dels nostres fills i filles que això representa.

La situació no és nova d’ara, fa anys que s’hauria d’haver iniciat un procés de retirada i substitució d’aquests elements. Des de l’any 2002 està totalment prohibida la seva instal•lació o reparació i qualsevol element en mal estat s’ha de retirar.

Aquesta substància està reconeguda per la ciència com a cancerígena, com ens ha dit en diverses ocasions el Doctor en medicina Alfredo Menéndez, professor d’Història de la medicina a la Universitat de Granada i expert internacional en aquesta substància sobre la que ha fet diversos estudis.

La majoria d’infraestructures construïdes entre els anys 70 i els 90 tenen elements amb amiant i no hi ha un inventari exhaustiu del nombre de centres educatius que el contenen, ni l’estat en què es troba. Aquest és el punt preocupant perquè quan aquests materials es fracturen o s’erosionen amollen fibres i resulten especialment nocius per a la salut.

Així, des de la nostra Federació, no volem iniciar cap alarma social però sí transmetre la nostra preocupació per la poca informació que des de la Conselleria s’ha transmès sobre aquesta situació. L’administració té l’obligació de vetllar pel manteniment de les instal•lacions i per saber en quin estat es troben, sobretot si això afecta a la salut dels nostres fills i filles, a més dels docents.

Per tant cal, per part del govern, una comunicació immediata de la situació per restablir la tranquil•litat de les famílies i no bastarà amb una “promesa més” dels responsables. D’acord amb les mancances evidenciades, a les famílies ens caldrà alguna prova més.

A la vista de que no rebíem de la Conselleria cap compromís ferme, FAPA Mallorca vàrem contactar amb l’Ajuntament de Palma, titular de 44 centres de primària (els centres de secundària no són de titularitat municipal). Des de la regidoria d’Educació, en col•laboració amb el Departament d’Infraestructures, en poc més de 4 mesos ens han lliurat un informe extraordinari que deixa palesa l’existència de 36 centres de Primària amb amiant en alguns elements de la seva construcció.

Aquest informe municipal, que ja està en poder la Conselleria d’Educació, només reflecteix l’existència i la ubicació del fibrociment. L’estat del material correspon analitzar-lo a la Conselleria, que continua prometent accions que no arriben.

També amb la intenció d’agilitzar les actuacions del govern, tractant-se d’un perill per a la salut, vàrem tocar a la porta de la Conselleria de Salut. El Sr. Sansaloni ens va atendre però va dir que això no els pertocava, que era cosa d’educació i a més ens va dir que no tenia pressupost per aquestes coses. La qüestió és que si no hi ha diners per preservar la salut dels ciutadans de demà, perquè són els diners de salut?

LES DADES de l’únic informe conegut, l’informe de PALMA

L’informe és un estudi sobre el 100% dels centres de titularitat municipal d’infantil i primària (44 centres), dels quals 36 tenen elements amb amiant, en millor o pitjor estat. Tenint en compte que fins ara només teníem notícies de 5 centres amb amiant a Palma, l’informe revela unes dades molt importants. Estam davant un problema estès i molt més nombrós del que ens esperàvem.

Els elements amb fibrociment es classifiquen de forma genèrica a l’informe en “cobertes, col•lectors, baixants, ximenèies, dipòsits i restes” amb el següents nombres totals:

…a les escoles de primària de Palma existeixen […] 893 m2 de cobertes, 72 dipòsits, 951,50 metres de col•lectors i 339 metres de baixants […] i unes quantes ximenèies.

L’informe no detalla l’estat d’aquestes infraestructures, però cal suposar que no pot ser massa bo perquè: (1) si ho fos ho haurien dit per tranquil•litat de tots i mèrit de l’informe, (2) el temps que duen aquests elements instal•lats és molt i la gran majoria no ha tingut manteniment, (3) els centres dels que tenim dades precises és que les cobertes que estan a la vista no es troben en bon estat (Es Pont a Palma o Na Penyal a Son Servera o alguns centres a Calvià).

CONCLUSIONS

  1. Ara tenim un coneixement major de la situació però ens resta molta informació sobre Instituts a Palma i dels centres a la resta de l’Illa, molt probablement només coneixem la punta de l’iceberg. Cal que a la resta de municipis s’activi un estudi de la presència i l’estat d’aquestes infraestructures i que les APIMA siguin part activa en aquest procés.
  2. L’estat del material intuïm que no és bo però cal verificar-lo, per la qual cosa haurem de menester el suport dels tècnics municipals i de les associacions sense caure en alarmismes. Com a primera passa per acreditar l’estat basta fer una fotografia, però sense manipular mai el material. Demanam a les APIMA que ens envieu una còpia per poder acreditar de manera conjunta l’estat de les instal·lacions.
  3. La situació és de desconeixement i l’opacitat sòl ser indici inequívoc de voler ocultar alguna cosa. Tenim un informe dels tècnics municipals de l’Ajuntament de Palma que diu que hi ha AMIANT i on es troba. Ara li toca a la Conselleria l’anàlisi del seu estat i la conseqüent de retirada i substitució amb un calendari, transparent, de prioritats basades en criteris tècnics.

COM A FAPA Mallorca

No podem deixar anar aquest tema i ens correspon vetllar a tots els pares i mares perquè l’entorn dels nostres fills sigui segur i saludable, pel que

  • Seguirem informant, sense alarmismes, a les APIMA que surten a l’informe, enviant el contingut que els interessa perquè, si poden, el completin amb fotos clares i enviïn comentaris al respecte sobre el seu parer.
  • Seguirem informant, sense alarmismes, a totes les APIMA de les passes fetes i la importància d’activar-se, reclamant l’atenció municipal si escau. Cal deixar molt clar que la manipulació d’aquest material només es pot fer per tècnics qualificats i acreditats per a aquesta tasca.
  • Seguirem informant als mitjans de comunicació de la situació i de la nostra preocupació per la inactivitat i el silenci de la Conselleria fins el moment, presentant l’informe com una fita municipal important, amb dades quantificables i verificables.
  • Sol•licitarem actuacions urgents a la Conselleria perquè acabi amb el silenci i que ens doni informació concreta i un calendari d’actuacions.
  • NO es descarten accions judicials per posar en perill la salut dels infants i dels docents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: