«

»

jul. 29 2013

TIL POSICIONAMENT DELS CONSELLS ESCOLARS

til2

HEM DE VETLLAR PEL COMPLIMENT DE LA LLEI

I LA LOE, ENCARA EN VIGOR, DEFENSA LA NOSTRA PARTICIPACIÓ

Nota de premsa pdf

Benvolguts companys/es i socis,

Som a final de juliol, temps de descans per a les nostres associacions, i sembla que des de la Conselleria estan aprofitant aquesta circumstància per actuar impunement i coaccionar una vegada més els equips directius que es veuen entre l’espasa i la paret.

Ens referim a les darreres comunicacions que s’han fet arribar des de la Conselleria en relació a les modificacions sobre els projectes lingüístics (TIL) que vàrem aprovar a final de curs als Consells Escolars. La darrera d’aquestes comunicacions, emesa pel Secretari autonòmic d’educació, atorgava als directors/es un màxim de 5 dies per lliurar les modificacions dels projectes lingüístics.

Des de la nostra Federació consideram que el requeriment de la Conselleria als equips directius és d’execució impossible ja que la validesa de qualsevol modificació sobre els projectes lingüístics passa per l’aprovació dels Consells Escolars, d’acord amb la normativa, i 5 dies és molt poc temps. Caldria, doncs, una convocatòria extraordinària d’aquest òrgan, que segons la norma s’ha de fer amb una antelació mínima de 48 hores, malgrat la qual està per veure que es pogués arribar al quòrum legal per a constituir-se vàlidament, tenint en compte que estam als mesos d’estiu.

Els nostres serveis jurídics ens refermen en aquesta opinió i, per això, des de FAPA Mallorca interpretam aquest requeriment impossible com una nova coacció als equips directius que es veuen quasi obligats a cometre una il·legalitat si volen complir amb el termini imposat per la Conselleria.

Les associacions de directors de Primària i de Secundària (FADESIB) han respost de forma valenta i responsable, recomanant als equips directius iniciar les convocatòries dels Consells Escolars dels centres per a l’aprovació dels nous projectes modificats, convençuts que l’aprovació d’aquests documents és competència dels Consells i no dels equips directius. [Vegeu nota de premsa 26/07/13 pdf]

Així, des de FAPA Mallorca hem comunicat públicament que tenen el nostre suport, que no ens sotmetrem a irregularitats ni pressions motivades per interessos partidistes i que denunciarem qualsevol actuació que vulneri la participació de les famílies, molt especialment sobre la competència dels Consells Escolars. Com diu la circular que ha enviat l’associació de directors: “l’òrgan de govern del centre (consell escolar) és qui té les competències per aprovar o esmenar els projectes lingüístics. En això tota la legislació educativa és molt clara: sols el consell escolar pot aprovar un projecte educatiu (el projecte lingüístic és part del projecte educatiu) i en cap cas els directius podem substituir aquesta atribució.

Per tot això, atesa la nostra condició de representants de les famílies i membres dels consells escolars, us voldríem fer alguns suggeriments per enfocar aquesta situació:

  • Cal tenir informació sobre l’estat del projecte lingüístic del vostre centre i per això la millor manera és contactar amb l’equip directiu. Cal saber quin és el posicionament del vostre director o directora per a actuar en conseqüència.
  • L’aprovació o suspensió del nou projecte lingüístic pot afectar molt a les hores lectives que es dedicaran a cada llengua, a les matèries que es faran en cada llengua, la llengua dels llibres de text… i no podem quedar al marge.
  • Si la direcció no convoca el Consell Escolar ho heu de reclamar a la direcció i si malgrat tot no s’atén la petició i s’envien les modificacions a la Conselleria, ho hauríeu de denunciar perquè és il·legal. En aquest sentit podeu comptar amb la Federació, des d’on tindreu el nostre suport.
  • Si la direcció convoca el Consell Escolar, com recomanen les associacions de directors, la convocatòria ha de ser amb una antelació mínima de 48 hores i ha de contenir la documentació objecte de debat. Pensau que si ens donen el document el dia de la reunió, això ens obliga a prendre una decisió personal i poc representativa del nostre col·lectiu, subjecta a una anàlisi insuficient.
  • En cas de celebrar-se el Consell Escolar, cal recordar que per a la constitució vàlida del consell, és a dir, per què pugui iniciar-se la reunió cal que hi siguin inexcusablement el director/a, el secretari/ària i la meitat dels membres. Si no hi ha quòrum la reunió s’ha d’ajornar i correspon a l’equip directiu convocar per un altre dia i hora, probablement al setembre.
  • Si pel contrari hi ha quòrum i tot s’ha fet correctament, heu de recordar que el propi decret TIL i també els Reglaments orgànics de infantil, primària (art.20.3) i de secundària (art.21.3) preveuen que per a l’aprovació dels projectes lingüístics calen el vots favorables de dos terços del total de membres amb dret a vot del Consell (no només dels presents), la qual cosa complica l’aprovació de les modificacions.
  • Finalment, si la situació compleix amb totes les condicions legals, quedarà sobre el representant de la vostra APIMA al Consell Escolar la decisió, lliure i assenyada, que consideri oportuna.

Afegir que, actualment, estan suspeses cautelarment les instruccions de la Conselleria que preveien la redacció d’un projecte lingüístic per part del Director/a en cas de la NO APROVACIÓ per part dels Consells Escolar. Això ha estat gràcies a les actuacions administratives de les associacions de directors que varen recórrer el document i d’acord amb l’art. 111 de la Llei 30/92 no són d’aplicació en aquest moment.

De tot plegat, es percep la mateixa sensació de despropòsit de sempre per part de la Conselleria però alhora una nova sensació de cinisme i hipocresia. No fa tants de dies que la senyora Consellera “in person” ens demanava una actitud positiva a les APIMA i, ara, qui és la seva mà dreta ens regala aquesta perla tacada de nocturnitat i traïdoria.

Per acabar, volem insistir en la nostra responsabilitat com APIMAs en vetllar pel respecte de la llei i el suport als altres membres de la comunitat educativa quan treballen en aquest mateix sentit, com ara les associacions de directors. Només així garantim el nostre dret a participar activament en l’educació dels nostres fills i filles.

Des de FAPA Mallorca quedam a la vostra disposició per a escoltar-vos i atendre els vostres dubtes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: