«

»

març 26 2024

ASSEMBLEA 2024 – RESUM

El passat dissabte 23 de març les AFA ens vàrem reunir per celebrar la XXXVI Assemblea de FAPA Mallorca, a Palma. Vàrem conèixer les principals línies de treball de la federació durant el 2023 i el projecte d’activitats bianual 2023-2025, als quals les associacions varen donar el seu vist-i-plau. A les línies de treball previstes vàrem afegir dos temes nous a petició de les associacions assistents: la creació d’un grup de treball sobre projectes de pati i la millora de les seves instal·lacions, i un altre grup per tractar la digitalització a les aules i el Pla Digital que els centres educatius estan elaborant.

RESUM GRÀFIC MEMÒRIA 2023

A les informacions generals donades i el torn obert de paraula es varen tractar el següents temes:

ESCOLARITZACIÓ

La tramitació del nou decret d’escolarització del nou equip de Govern, que es volia publicar per al curs 24/25, s’ha aturat per no haver convocat les preceptives meses de negociació i de participació. Aquest nou decret ha estat molt contestat per part de la comunitat educativa que formam part del Consell Escolar de les Illes Balears, principalment pels següents aspectes (més informació):

  • La recuperació del punt per antic alumne, que va en contra de l’equitat d’aquest procés i permet que els centres donin major puntuació a un tipus de família concret, i sobre el que s’han manifestat en contra juristes del Consell Consultiu. A més, se considera incompatible amb el que especifiquen les lleis educatives: “no es podran establir criteris discriminatoris per raons de naixement, sexe, origen racial o ètnic, discapacitat, edat, malaltia, religió o  creences, orientació sexual o identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social”.
  • La possibilitat de fer l’adscripció directa entre el 1r nivell d’educació infantil (0-3) i el segon nivell (3-6), que garantiria la plaça al 2n cicle als alumnes ja matriculats al 1r cicle. Actualment no totes les famílies poden accedir a una plaça al 1r cicle, aquestes  no arriben al 40% de les necessàries i moltes estan a centres amb despeses addicionals que moltes no se poden permetre. Per això, l’adscripció directa, que podria semblar positiva a priori, vulnerarà el dret a l’elecció de centre de les famílies que no hagin obtingut plaça al 1r cicle.
  • Relacionat amb aquesta situació, es treballa activament en la creació de places de titularitat i gestió públiques en el cicle 0-3, per garantir aquest accés equitatiu de tot l’alumnat.

INCLUSIÓ EDUCATIVA

FAPA Mallorca treballam per fer realitat el dret a una educació inclusiva per a tot l’alumnat, una fita que encara no està assolida. S’ha treballat en el nou Decret d’Inclusió, que va veure aturada la seva tramitació amb les passades eleccions, i formam part de la Mesa de Diàleg d’Educació Inclusiva i Educació Especial.

Des de la comissió d’inclusió es treballarà per informar a les AFA per tal de facilitar l’accessibilitat i integració de l’alumnat amb necessitats de suport degut a una discapacitat, grau de dependència o per qualsevol motiu de vulnerabilitat a les activitats, tals com matinera, extraescolars o escoles d’estiu.

MENJADORS ESCOLARS

Els menjadors escolars són espais de migdia on l’alumnat dina, es relaciona i continua aprenent, uns espais molt importants on conflueixen diversos àmbits, com l’educatiu, l’alimentació, l’ambiental, el de salut o el social. A l’assemblea es va destacar:

  • La situació dels menjadors escolars que mostra el diagnòstic elaborat per FAPA Mallorca i CERAI, amb uns preus de menjador dels més alts de l’estat.
  • La necessitat de crear i fomentar les comissions de menjador escolar, com el canal i l’instrument que tenim les famílies per aconseguir que siguin realment uns espais saludables i educatius. 

Mitjançant el projecte Alimentant el Futur es pretén donar un impuls a aquestes comissions mitjançant material i trobades amb associacions.

DIGITALITZACIÓ

La digitalització als centres educatius se segueix impulsant i ja està afectant a cursos inferiors de Primària. Les conseqüències i els efectes sobre els infants preocupen a les famílies, pel que volem participar en les decisions que es prenen.

Calen espais de reflexió, com a comunitat educativa, del que implica la digitalització del procés educatiu pel que fa a edats, idoneïtat, temps d’ús, regulació de dispositius…, pel que impulsarem trobades per treballar tots aquests aspectes.

PATIS ESCOLARS

El temps de pati també està entre els temes que tractam com a AFA, tant per la seva indubtable importància com un espai educatiu més com per les condicions ambientals que sovint sofreixen. Organitzarem trobades amb les AFA per tractar aquests projectes de millora i com participar-hi. 

Per una altra banda FAPA Mallorca hem demanat a la Conselleria informació sobre les mesures immediates que es prendran per garantir la adequació dels patis amb la propera pujada de temperatures de final de curs, sense resposta per ara, així com la seva coordinació amb els municipis pel seu paper de titular de les instal·lacions.

PARTICIPACIÓ

La participació de les famílies és un dels temes principals en la gestió de les AFA i també es va tractar a la nostra assemblea: 

  • La importància de les AFA a Secundària, la baixada en la participació de les famílies en una etapa crítica per als i les adolescents, de grans canvis vitals.
  • La necessitat de contacte entre les AFA, i especialment entre les dels IES i les dels centres de primària adscrits. El projecte de zones de coordinació, que intenta donar resposta a aquesta necessitat, s’està revisant i actualitzant per millorar la seva eficiència.
  • La participació de l’alumnat de Secundària, tant als òrgans del centre (Juntes de delegats i Consell Escolar) com a associacions pròpies. FAPA Mallorca està donant suport als i les joves que aquest curs volen reactivar la federació balear, FADAE, i a les associacions que es creen, i les AFA dels centres de secundària també podem donar suport a aquests joves en tots aquests espais de participació.
  • FAPA Mallorca hem començat aquest curs a impartir un mòdul sobre participació de les famílies al curs de formació d’equips directius, organitzat pel CFIRDE, que esperam que ajudi a la col·laboració com a comunitat educativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>