«

»

juny 07 2014

INFORME APLICACIÓ TIL A PRIMÀRIA

adipma

L’Associació de Directors de Primària de Mallorca (ADIPMA) ha realitzat un informe de valoració de l’aplicació del TIL pdf , basat en un qüestionari enviat a tots els centres públics de Mallorca. S’han recollit 51 respostes que representen un terç del total de centres de Mallorca.

El resultat d’aquest informe, com ja ho va fer el realitzat per ADESMA (Associació de Directors de Secundària) fa palès la improvització i la imposició d’un projecte de la Conselleria d’Educació que, en lloc d’aportar a la millora de l’educació dels nostres fills, els perjudica.

Podeu llegir l’informe complet aquí pdf, però vos en feim un resum de les conclusions més significatives:

APROVACIÓ TIL 

 • Un 45% de centres no tenen el TIL aprovat pel claustre ni pel consell escolar.
 • Un 80% l’han hagut de modificar 2 o 3 vegades una vegada iniciat el curs, el què ha ocasionat problemes organitzatius per la necessitat de fer adaptacions dels horaris al llarg del curs.

AUXILIARS DE CONVERSA 

 • Només el 60% dels centres han disposat  d’auxiliars de conversa i es valora el servei de manera positiva.
 • Els centres han hagut de fer el pagaments per avançat, que encara no han cobrat.

LLENGÜES D’ENSENYAMENT 

 • La matèria de plàstica és la triada majoritàriament per impartir-se en anglès, que ha passat a ser una matèria fonamentalment tècnica, deixant­-se de dur a terme activitats més innovadores per les dificultats lingüístiques.
 • S’han hagut d’afegir algunes altres àrees en més d’una llengua (habitualment català-anglès) com, per exemple, l’àrea de coneixement del medi. Aquesta situació ha generat problemes metodològics, d’aprofundiment en els continguts i d’avaluació.
 • Els continguts de Medi no s’han pogut assolir de manera satisfactòria pel nivell d’anglès de l’alumnat, això suposa una disminució dels continguts treballats i sobretot una manca d’interacció alumne-mestre.
 • El centres que no han pogut desenvolupar la matèria escollida en llengua anglesa ha estat per falta de professorat capacitat i han triat matemàtiques o educació física per impartir-les en castellà.

METODOLOGIA 

 • S’evidencia la incoherència entre la llengua dels llibres de text i la llengua d’aprenentatge, l’anglès.
 • El mestre ha deixat de tenir el paper de referent lingüístic, que es considera molt important, ja que en molts casos s’ha hagut d’impartir una mateixa àrea en dues llengües diferents.
 • Molts dels centres han hagut d’abandonar altres projectes ja consolidats en el centre per la necessitat de reordenar el professorat per a l’aplicació del TIL.
 • Es fa palesa les dificultats sorgides per poder atendre correctament l’alumnat NESE a les àrees no lingüístiques impartides en anglès.

AVALUACIÓ 

 • Han existit una gran quantitat de dubtes i dificultats en relació l’avaluació, ja que no hi ha hagut unes instruccions clares per part de la Conselleria.
 • El fet que el rendiment acadèmic de l’alumnat no s’hagi vist afectat de manera considerable es deu a l’esforç i la bona disposició dels mestres que han adaptat els continguts.

VALORACIÓ DE COM S’HA FET L’APLICACIÓ DEL TIL  

 • Pràcticament la totalitat dels directors enquestats, excepte 2, considera insuficient la informació que han rebut de la Conselleria.
 • D’un total de 27 centres, 18 no han rebut resposta als dubtes que han traslladat a la Conselleria.
 • 14 centres han sol∙licitat l’assessorament de l’equip ATLES, i més de la meitat el valoren com a ineficaç i poc qualificat.

 

Els arguments per valorar negativament l’aplicació del TIL han estat:

 • Projecte elaborat sense planificació, sense rigor i sense criteris pedagògics.
 • Projecte que no s’ha consensuat amb els docents ni amb la resta de la comunitat educativa.
 • No s’ha respectat l’autonomia dels centres ni el seu context sociolingüístic.
 • Professorat poc preparat per impartir àrees no lingüístiques en anglès i poca dotació de recursos per part de l’Administració.
 • Preocupació pel futur de la llengua catalana com a llengua vehicular dels centres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: